Zorluklara Karşı Okunacak Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 20 Kasım 2013 tarihinde açılan konu


 1. Kimki zorluklar karşısında kaldığında Allaha yönelip aşağıdaki gibi dua ederse Allahın izniyle karşılaştığı tüm zorlukları Allah o kişiye kolay kılar ve aşılması güç görünen tüm zorlukları aşmaya yardımcı olur.

  [​IMG]

  Zorluklar karşısıdn aokunacak dua şöyledir:

  Müslüman, zorluklar karşısında her türlü maddî çarelere başvurmalı, tahammül ve sabır göstermeli, gerektiğinde dostlarından yardım istemeli, zorlukların üstesinden gelmesi için de Allah’a dua etmelidir.

  Sahabeden Enes (r.a.)’in rivayetine göre Peygamberimiz zorluklar karşısında şöyle dua ederdi:

  اَللّٰهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًاوَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ

  Okunuşu: “Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehû sehlen.Ve ente tec’alül-hüzne sehlen izâ şi’te.”

  Anlamı:Allah’ım Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın.

  İbn Hibbân, Ed’iye, No: 974

  Bir sözü diğerine engel olmadan kainattaki bütün varlıklarla aynıll anda ayrı ayrı konuşan, hiçbir dua diğerine mani olmadan ve hiçbirini diğeriyle karıştırmadan bütün dualara birden cevap veren ve ısrarla isteyenlerin ısrarı Kendisini asla usandırmayan yüceler yücesi Rabbimize kainatın zerreleri adedince hamd ve şükür, bize rehberlik yaparak Cenab-ı Mevlâ'ya nasıl şükretmemiz ve ne şekilde dua etmemiz gerektiğini öğreten şükür kahramanı, dua sultanı Efendimize, O'nun kıymetler üstü aile halkına ve güzide arkadaşlarına salât ü selam ediyor, her zaman yüz sürdüğümüz kapınını önünde içimizi dökmek üzere bir kere daha tazimle eğiliyoruz:

  Rabbimiz! Tevfikinle bizi, sevip hoşnut olduğun güzellikleri işlemeye muvaffak kıl, düşüp düşüp kalkan bu mücrim kullarını günah bataklığında boğulmaktan sıyanet buyur, buyur da Senin payeler üstü dostluğuna erelim. nimetlerini de üzerimize sağnak sağnak yağdır.

  Rahmeti her zaman gazabının önünde yüce Rabbimiz! Biz aciz kullarını erişilemez ve asla nüfuz edilemez hıfzınla muhafazan altına al., bizi koruyup kolla, kolla ki Senin, kapı kullarını hiç bir zaman zayi etmeyeceğin hakkındaki kanaatimiz tamdır.

  Ey merhameti sonsuz yüce Rab! Sen bizi altından kalkamayacağımız işlerle mükellef tutma, her ne kadar bunu istemeye yüzümüz olmasa da Sen her zaman bizimle ol ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakma., dualarımıza icabet buyur., ümitlerimizi boşa çıkarma. Sana rücû yollarını kolaylaştır ve tevbelerimizi de kabul buyur., bizi haybet ve hüsrana uğrayan bir kısım zavallılar olarak geri çevirme Rabbimiz!

  Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..