Zıt kelimer sözcüklerin listesi

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 11 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. En çok Bilinen kelimelerin zıt anlamları

  Zıt kelimeler listesi
  aşağı yukarı

  ıssız kalabalık

  açık kapalı

  ıslak kuru

  açık koyu

  ilkel çağdaş

  aktif pasif

  indirim zam

  artı eksi

  ince kalın

  azami asgari

  ileri geri

  alıcı satıcı

  ihtiyar genç

  ağır hafif

  iyi kötü

  ast üst

  iç dış

  acemi usta

  ilk son

  afacan uslu

  in- Çık-

  anormal normal

  iniş çıkış

  akıllı aptal

  ithalat ihracat

  atılgan çekingen

  kart körpe

  arka ön

  kalabalık tenha

  ak kara

  kâr zarar

  aç tok

  katı sıvı

  azalmak çoğalmak

  katı yumuşak

  az çok

  kolay zor

  alçak yüksek

  kıtlık bolluk

  alt üst

  kış yaz

  aynı farklı

  kaybetmek bulmak

  acı tatlı

  küçük büyük

  alçak gönüllü kibirli

  korkak cesur

  aydınlık karanlık

  kirli temiz

  bağımsızlık tutsaklık

  kuru yaş

  batı doğu

  kurnaz saf

  bulanık duru

  kuzey güney

  büyük küçük

  keder neşe

  bekâr evli

  medeni ilkel

  bencil özgecil

  minimum maksimum

  başlamak bitirmek

  nazik kaba

  beyaz siyah

  neşeli üzgün

  barış savaş

  negatif pozitif

  birinci sonuncu

  ölü diri

  bolluk kıtlık

  ödül ceza

  boş dolu

  övmek yermek

  borç alacak

  özüvey

  boylamenlem

  özel resmî

  cimri cömert

  pahalı ucuz

  cılız gürbüz

  parlak mat

  cevap soru

  perakende toptan

  cesaret korkaklık

  ret kabul

  çalışkan tembel

  saldırı savunma

  çarpmabölme

  sabah akşam

  çabuk yavaş

  sade gösterişli

  çekmek itmek

  sağlam çürük

  çift tek

  sağ sol

  çukur tümsek

  saydam kesif

  doğal yapay

  sevin üzül

  dahil hariç

  sevinç üzüntü

  darılmak barışmak

  sevimli sevimsiz

  dost düşman

  seyrek sık

  doğru yanlış

  siyah beyaz

  doğru çarpık

  soyut somut

  doğu batı

  sorun çözüm

  dar geniş

  sözel sayısal

  deniz kara

  suçlu masum

  düz eğri

  sığ derin

  donuk parlak

  sıcak soğuk

  dertderman

  sırt göğüs

  dik eğik

  şer hayır

  dikit sarkıt

  taze bayat

  dur git

  tertipli dağınık

  duru bulanık

  tavan taban

  düşgerçek

  tekil çoğul

  er geç

  temiz kirli

  erken geç

  toplama çıkarma

  erkek kadın

  tutsak özgür

  eski yeni

  uygun elverişsiz

  el (yabancı) tanıdık

  ucuz pahalı

  eksik fazla

  unutmak hatırlamak

  esaret özgürlük

  uslu yaramaz

  evet hayır

  usta acemi

  fakir zengin

  uzak yakın

  galip mağlup

  uzun kısa

  gece gündüz

  uyumak uyanmak

  güzel çirkin

  üretim tüketim

  gerçek sahte

  var yok

  geçmiş gelecek

  verimli verimsiz

  gelir gider

  yaramaz uslu

  gül ağla


  genç yaşlı

  yakın uzak

  geniş dar

  yerli yabancı

  geri leri

  yokuş iniş

  hayal gerçek

  yüksek alçak

  hatırlamak unutmak

  zayıf şişman

  hızlı yavaş

  zengin fakir