ziraat bankası personel alımı şartları 2012

'Haberler' forumunda Blizzard tarafından 16 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. 2012 ziraat bankası personel alımı şartları  Banko Asistanı Sınavına Başvuran Adaylar diğer unvanlardaki işe alım sınavlarına başvuramaz

  Sınav Tarihi : 24 Kasım 2012 Cumartesi
  Başvuru tarihi: 17-28 Eylül

  Banko Asistanı Adaylarda Aranan Şartlar:
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
  3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
  4. Lise mezunu veya üniversitelerin ve yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin
  herhangi birinden mezun olmak, (Mülakat sırasında diploma kontrolü yapılacaktır.)
  5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  6. Türk Ceza Kanununun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
  7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
  veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
  zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
  gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
  resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
  kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
  bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama
  öncesinde istenecektir.)


  Servis Görevlisi Adaylarda Aranan Şartlar:
  Sınav Tarihi : 24 Kasım 2012 Cumartesi
  Başvuru tarihi: 17-28 Eylül
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,
  3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca
  onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun
  olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. Türk Ceza Kanununun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
  6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
  veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
  zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
  gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,


  Uzman yardımcısı aranan şartlar
  Ziraat Leasingde görevlendirilecek personel:
  Sınav Tarihi : 24 Kasım 2012 Cumartesi
  Başvuru tarihi: 17-28 Eylül
  Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (Ziraat Leasing), Bankamızın
  iştiraki ile kurulmuş, finansal kiralama alanında faaliyet gösteren ayrı bir anonim şirkettir. Ziraat Leasing
  için başvuruda bulunan adaylar, Bölge yapılanmasında görevlendirilmek üzere Ziraat Finansal Kiralama
  A.Ş. (Ziraat Leasing) tarafından istihdam edilecektir.
  Bankamız tarafından yapılan sınavlar sonucunda, Ziraat Leasing bünyesinde görev alabileceği düşünülen
  adaylar ilgili iştirak yetkililerince de görüşmeye alınacak olup, istihdamı uygun görülenler ile Ziraat
  Finansal Kiralama A.Ş. (Ziraat Leasing) tarafından sözleşme imzalanacaktır.
  * Ziraat Leasing adayları, Banka Uzman Yardımcıları ile aynı sınava katılacaktır.
  * Ziraat Leasing için de alım yapılacak İller listede belirtilmiştir.
  * Bu illerden birini tercih eden aday, Ziraat Leasing bünyesinde ilgili iştirakimiz ile sözleşme yapmak
  suretiyle istihdam edilebileceğini kabul etmiş sayılır.
  * Başvuru ve sınav sürecine ilişkin diğer tüm hususlar Ziraat Leasing adayları için de geçerlidir.


  İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI


  İç kontrolör Aranan Şartlar:
  Sınav Tarihi : 17 Kasım 2012 Cumartesi
  Başvuru tarihi: 17-28 Eylül


  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,
  3. Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi,
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk
  Yönetimi ve Muhasebe ile Bankacılık mesleği ile ilgili bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya
  üniversitelerin İşletme ve Finans Mühendisliği (asgari 4 yıllık lisans eğitimi şartıyla) gibi
  bölümlerinden veya Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu (asgari 4 yıllık lisans eğitim şartıyla) ile
  bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitliklerinden birinden mezun
  olmak, veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında
  diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır.)
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. Türk Ceza Kanununun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
  6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
  veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
  zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
  gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
  resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
  kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
  bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama
  öncesinde istenecektir.)


  Müfettiş Yardımcısı
  Sınav Tarihi : 17 Kasım 2012 Cumartesi
  Başvuru tarihi: 17-28 Eylül