ziraat bankası personel alımı 2011 şartları

'Haberler' forumunda Blizzard tarafından 1 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. 2011 Ziraat Bankası memur alım şartları
  Ziraat Bankası personel alımı şartları 2011

  Sınava Katılma Genel Şartları

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  Affa uğramış dahi olsa, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
  01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak
  Bankamızın daha önce açmış olduğu Servis Görevlisi alımı sınavlarının mülakat aşamasında elenmemiş olmak
  İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

  Başvuru Yöntemi ve SüresiSınav başvuruları sadece internet aracılığıyla yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Bankamız internet sayfasında bulunan İş Başvuru formuna T.C. Kimlik Numaranız ve tarafınızca belirlenen şifre ile giriş yaptığınızda kontrol amaçlı adınız ve soyadınız ekrana gelecektir. Bilginin şahsınıza ait olması halinde “Devam Butonu”nu kullanarak başvuru işlemine başlanılacaktır.

  Formda yer alan fotoğraf ekle butonu aracılığıyla, 302 X 362 boyutunda (JPEG) formatında (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, şahsınızı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikteki) vesikalık fotoğrafınızı sisteme yüklemeniz gerekecektir.

  Formun “Sınava Başvur” ekranından;

  “İç Kontrolör Yardımcısı Sınavı”Görev tanımı: Banka faaliyetlerinin yasalara, mevzuata, iç düzenlemelere ve bankacılık esaslarına uygunluğunu kontrol eder ve raporlar.
  “Mali Tahlil Uzman Yardımcısı Sınavı”Görev tanımı: Mali tablolarını esas alarak firmaları inceler, kredi riskini etkileyen faktörleri değerlendirir, kredi taleplerine ilişkin proje değerlendirme raporu düzenler.“Servis Görevlisi Sınavı”Görev tanımı: Şubelerde gişe, kredi, pazarlama, muhasebe, kambiyo vb. bankacılık hizmetlerini mevzuata ve bankacılık esaslarına göre yürütür.
  seçeneklerinden yalnız bir pozisyonun ve sınava katılmak istenilen iki merkezin seçilmesi gerekmektedir.Adaylar seçtikleri sınavın sonuçlarına göre tercihte bulunacak ve başarılı bulunan adaylar mülakata alınacaktır. Sınav esnasında veya daha sonra tercih değiştirme imkanı bulunmamaktadır.
  Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
  Formda beyan ettiğiniz özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvurunuz sistem tarafından engellenecektir.
  Tüm adayların müracaatları bittikten sonra, başvurularınız değerlendirilecektir. Aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.

  Başvurular 09.04.2010 Cuma günü saat 18.00’e kadar kabul edilecektir.Yazılı sınav tarihi, sınav merkezleri ve adayların yanlarında getirmeleri gereken evraklar daha sonra Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

  Yazılı Sınav
  Başvurusu kabul edilen adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.
  Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın iki farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir. Banka gerekli görmesi halinde adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir

  Adaylar bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebileceklerdir

  Sınav Konuları

  Genel Kültür-Genel Yetenek
  İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
  İşletme(Pazarlama, Finansman, Yönetim Organizasyon)
  Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
  Muhasebe (Genel Muhasebe)
  Değerlendirme ve Mülakata ÇağırmaSınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. En az 70 ve daha yüksek olan puan alan adaylardan;
  İç Kontrolör Yardımcısı sınavına katılanlar aşağıda yer alan iller arasından sadece 1 (Bir) İl,

  Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak
  İşe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
  Diğer resmi ve özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,Sınava Katılma Özel Şartları ÖğrenimÜniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullarının aşağıda yer alan bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların bu bölümlerinin birinden mezun olmak, (İlan tarihi itibarıyla mezun olmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)