Ziraat bankası iç kontrolör sınavı 2011

'Biyografi' forumunda Wish tarafından 30 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu 1. Ziraat bankası İç kontrolör sınav konuları


  KİMLER BAŞVURABİLİR?

  Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

  Affa uğramış dahi olsa, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olan,

  Bankalar Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olan,

  İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olan ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyen,

  Bankamızın daha önceki işe alım süreçlerinin mülakat aşamasında elenmemiş olan,

  01.01.1984 ve sonrası doğumlu olan, Erkek adaylar için, işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en erken 2012 Ağustos dönemine kadar erteletmiş olan ya da askerlikle ilişkisi bulunmayan, (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 31.08.2011 tarihi itibariyle terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir)

  Resmi dairelere, özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olan,

  Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerin bu bölümlerinden mezun veya 31.08.2011 tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan (Henüz mezun olmamış adayların Bankamızda göreve başlayabilmeleri için en geç 31.08.2011 tarihinde mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.)

  adaylar başvuruda bulunabilirler.

  Adaylar 13.06.2011 Pazartesi günü saat 20.00ye kadar (T.C. Ziraat Bankası) adresinden iş başvurusunda bulunabilecektir. Şahsen ya da posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvuru sisteminde gerekli alanları doldurduktan sonra “Başvuru Kayıt ekranından; İç Kontrolör Yardımcısı pozisyonunun seçilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca adaylar, sınava girmek istedikleri iki “sınav merkezini seçeceklerdir
  Yazılı sınav tarihi ve sınav merkezleri daha sonra (T.C. Ziraat Bankası ) adresinde ilan edilecektir.

  SEÇME ve YERLEŞTİRME SÜRECİ

  I. Aşama – Sınav
  Sınav, şubelerimizde bilgisayar ortamında test metodu ile yapılacaktır.
  Adaylar sınav sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebileceklerdir

  Sınava Katılım

  Başvurusu kabul edilen adayların tümü sınava çağrılacaktır.
  Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın iki farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir.
  Banka adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir.
  Tüm adayların yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) getirmeleri,
  Ayrıca Mezun durumda bulunan adayların “Diploma veya “Geçici Mezuniyet Belgesi, henüz mezun olmamış adayların 4. sınıf öğrencisi olduklarını gösteren “Öğrenci Belgesi getirmeleri gerekmektedir.
  Yukarıda belirtilen belgeleri yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

  Sınav Konuları

  Sayısal / Sözel Yetenek
  İktisat(Mikro/Makro İktisat,
  Uluslararası iktisat,Para-Banka-Kredi,Maliye Politikası,Türkiye Ekonomisi)
  İşletme(Pazarlama,Finansman,Yönetim ve Organizasyon)
  Hukuk(Medeni,Borçlar,Ticaret,İcra ve İflas,Kıymetli Evrak)
  Muhasebe(Genel Muhasebe)


  Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız