Zimbabwe Ülkesi,Zimbabwe hangi kıtada,Zimbabve Yasam

'Ülkeler' forumunda Ezlem tarafından 29 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Zimbabve hakkında bilgi  Zimbabwe Ülkesi,Zimbabwe hangi kıtada,Zimbabve Yasam
  Zimbabwe, Afrika'nın güneyinde, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğusunda Mozambik, kuzeyinde Zambiya, batısında Botsvana ve güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti vardır. Eski adı Rodezya'dır.

  Ülkenin kuzeyini Zambezi Nehri, güneyini Limpopo Nehri çevreler.

  Fizikî yapı

  Zimbabve doğu sınırında dağlarla yükselen, diğer sınırlarda alçalan yüksek bir yayla üzerindedir. Yaklaşık ülke topraklarının dörtte biri deniz seviyesinden 1200-1500 m yüksektir. Arâzi, doğu sınırı boyunca bulunan İnyanga Dağlarında 2600 myi aşarak en yüksek rakıma ulaşır. Arâzi kuzeybatıda Zambezi Nehrine ve Kariba Gölüne doğru yavaş yavaş alçalır. Bu nehir vâdisinde yükseklikler 200 m ile 600 m arasında değişir. Yukarı Zambezi'deki Victoria şelâlelerinin genişliği 1,6 km'yi aşar ve ana çağlayan 108 m yükseklikten dökülür.

  İklim

  Zimbabvede subtropikal bir iklim hüküm sürer. Yağışlı ılık mevsim Kasımdan Marta kadar sürer ve soğuk kurak mevsim Mayıstan Ağustosa kadar devam eder. Aradaki aylar geçiş aylarıdır. Yükseklik sıcaklığa tesir eder. Soğuk mevsimin Temmuz ayında değişik yüksekliklerde sıcaklık ortalaması 11 ilâ 18 °C arasında, sıcak ay olan Ekimde 20 ilâ 31 °C arasında değişir. Yaylalarda yağış ortalamaları 650 ilâ 750 mm arasındadır. Yağış doğudaki dağlarda daha yüksek, güneydeki Limpopo ve Sabi vâdilerinde daha azdır.

  Tabiî kaynaklar

  Güneybatıda bitki örtüsünü bodur çalılıklar ve dikenler, doğuda ise, yapraklarını dökmeyen ağaçlar meydana getirir. Zimbabve, yeraltı kayankları yönünden zengindir. Ülkedeki başlıca yeraltı zenginlikleri başta krom, olmak üzere, altın, nikel, asbest, amyant, bakır, demir ve maden kömürü gelmektedir. Ülkede madenlerden sağlanan gelir, milli gelirin % 7'sini oluşturmaktadır.

  Nüfus ve sosyal hayat

  10.670.000 nüfûsa sâhip olan Zimbabve'de, halkın % 20si şehirlerde, kalanı köylerde yaşar. En önemli nüfus merkezleri 914.000 nüfuslu başşehir Harare ve 538.000 nüfuslu Bulawayodur.

  Zimbabve nüfûsunun % 99dan fazlasını siyahlar meydana getirir. Siyahlar Bantu dillerini konuşan iki büyük ana gruba ayrılırlar. Bunlar Ndebele (Siyahların % 16sı) ve Shona (Siyahların % 80i)dır. İngiliz asıllı olan beyazların çoğu Protestandır. Zencilerin çoğu ise Katolik ve Protestandır.

  Beyazlar arasında okuma-yazma oranı % 99dür. Genel okuma-yazma oranı ise % 45tir. Resmî dil İngilizcedir. Halkın çoğu Shona ve Ndebele dillerini konuşur.

  Siyâsî hayat

  Zimbabve Cumhûriyetlerinde Parlamento Senato ve Temsilciler meclisinden meydana gelir. Senato 40 Millet Meclisi ise 100 üyelidir. Senatonun 10, meclisin 20 üyesi devlet başkanı tarafından seçilir. Ülke 8 eyâlete ayrılmıştır. Zimbabve 1980den îtibâren Birleşmiş Milletlere üyedir.

  Ekonomi

  Zimbabve ekonomisi çeşitlilik arz eder. Tarım, mâdencilik ve îmâlât sektörlerinin hepsi önemlidir. Çalışan nüfûsun % 35i tarımla, % 30u sanâyi ve ticâretle, % 20si hizmetlerle, % 15i hükümet işleriyle uğraşır.

  Ülkenin belli başlı tarım ürünleri tütün, şeker, pamuk, mısır ve buğdaydır. Giyim, kimyâ sanâyileri ve hafif endüstri gelişmiştir. Îmâlât için gerekli enerjinin çoğu Kariba Hidroelektrik Santralinde üretilir.

  Ticârî münâsebetlerde bulunduğu ülkelerin başlıcaları Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD ve Almanyadır.

  Enflasyon çok büyük ölçüdedir. Günlük enflasyonları bile çoğu ülkenin aylık hatta yıllık enflasyonundan yüksektir. Bunun sebeplerinden biri ise bankaların "bedava para" vermesidir. İnsanların 1 kilo et için 1 bavul dolusu para götürdüğü yaklaşık 11 kg ağırlığında para söylentiler arasında yer almaktadır. 500.000.000.000.000 (BeşyüzTrilyon) Zimbabve Doları sadece 1,8 Amerikan Dolarına karşılık gelmektedir (Kasım 2009). Ülkedeki enfleasyon oranı %158.000.000 civarında tahmin edilmektedir. Bu, dünyanın en büyük enflasyon oranıdır (Temmuz 2009).Ülkede tedavulde gezen en küçük 100.000.000 Zimbabve Dolarıdır.