Zihin Gelişimini etkileyen faktörler

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 12 Kas 2009 tarihinde açılan konu

  1. Zihin Gelişimini Etkileyen Faktörler nelerdir?

    Olgunlaşma: Kişinin bedensel olarak gelişmesini ifade eder. Zihin gelişimindeki etkisi “Yokluğunda” ortaya çıkar. Yani “Bedensel Olgunluk” ne kadar yavaş gelişiyor ise zihinsel gelişimde o kadar yavaş olur. Akıl yaşta değil Başta ise de, Aklı başa Yaş getirmektedir aslında. Bunun önemi şu açıdan kaynaklanmaktadır: dikkat ederseniz, ilkokuldan itibaren eğitim süresince kaçıncı sınıfta hangi derslerin verilmesi ve öğretilmesi gerektiği bellidir ve ders öğretimi “Genelden (hayat bilgisi-sosyal bilgiler)” “Özele (tarih, coğrafya)” doğru olmaktadır. Ve öğrencilere dikkat edin, ergenliğe daha erken giren öğrenciler (genelde kızlar) daha çabuk kavrarlar.

    Yaşantı: Zihin gelişimi “Kişinin geçirdiği yaşantılarla” artabilir. Yaşantı zenginliği, kişinin gelişimini de arttırır. Kısaca Çok okuyan değil, Çok gezen bilmektedir. Tabi burada sadece “Gezmek” değildir, başımıza gelen ve görüp geçirdiğimiz olaylar ve bu olayların farklılığı, öğrenmelerimizi de farklı kılmaktadır. Mesela size saldıran bir köpek sizi köpeklerden korkar hale getirebilir, ancak bana saldıran bir köpek ) ve ben köpeklerden (kuduz olmadıkları sürece)bunu ısıramamıştı (alt etmiştim korkmuyorum mesela. Kısaca “Yaşantı Farklılıkları” gerek “Bireysel Bilgi Ediniminde” gerekse diğer insanlarla olan ilişkilerde son derece kişisel “Zihinsel Gelişim Farklılıklarına” neden olmakta ve öğrenmeler farklı farklı olmaktadır.

    Kültürel (toplumsal) Aktarım: İçinde bulunulan toplumda “Zihinsel Gelişimi” etkilemektedir. Kültürler, bireylere “Kafalarını Nasıl Kullanacakları” yönünde yönlendirmeler ve kalıplar sunmaktadırlar. Bir kültür ne kadar zenginse ve birey bunun ne kadar farkındaysa, bunu ne kadar edinebiliyorsa, o oranda gelişmektedir. Aynı zamanda “Dil”de bu açıdan son derece önemlidir. Bilindiği gibi bir insan bir konuyu ancak ve ancak eni iyi kendi dilinde anlayabilmekte ve öğrenebilmektedir. Dolayısı ile aldığı eğitim, Türkiye’deki gibi “Yabancı Dile Özentili” bir eğitim olan kimseler “Zihinsel Gelişim” bakımından çok daha yavaş olacaklardır. Bu açıdan Oktay Sinanoğlu’nun tespitleri yerinde ve önemsenmeye değerdir diye düşünüyorum.

    Dengelenme: Zihnin dengelenme eğilimi de Zihnin gelişimini etkiler. İnsan zihni (ve bence doğanın kendisi) “Kararlılık ve Tutarlılık” eğilimi içersindedir. Doğal hali ile zihin kararlı ve tutarlıdır yani dengededir. Edinilen yeni bilgiler önce dengesizlik yaratır, sonra anlamlandırılmaları ile Öğrenmelere neden olurlar yani bir dengeye kavuşurlar. Burada en önemli etken “Zeka”dır. Bazı kimseler çok çabuk “denge”lenirken, bazı kimselerin bir “denge”ye ulaşması uzun zaman alabilmektedir. Yine bu da öğrenmelerde farklılıklara yol açabilmektedir.