Zekatın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir?

'Dini Bilgiler' forumunda eftelya tarafından 14 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu


 1. Zekât ne zaman farz kılınmıştır? Zekatın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir?

  Zekât hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Zekât, Kur’an-ı Kerim’de pek çok âyette namaz ile birlikte zikredilmiş; Hz. Peygamber (s.a.s.) de zekâtın İslam’ın en temel ibadetlerinden biri olduğunu bildirmiştir.
  Kur’an ve hadislerde zekâtın ardı ardına zikredilmesi, toplumların ruhî olgunluğa ulaşmasında bu iki ibadetin rolünü göstermesi bakımından son derece önemlidir.

  Kur’an-ı Kerim, iyiliğe erişmenin ve muttakî bir mümin olabilmenin ilk şartlarından birinin zekât vermek olduğunu ifade eder. Aynı zamanda zekât kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından biridir. Bütün bunlara ilaveten zekât vermek, Allah’ın rahmetini celbeden hususlardandır (A’râf, 7/156). Kısaca zekât, malı temizleyen ve manevi arınmaya vesile olan bir ibadettir (Tevbe, 9/103). Âyet ve hadislerde sıklıkla emredilen zekâtı vermemek müşriklerin vasfı olarak görülmüş ve Kur’an’da bu durum yerilmiştir (Fussilet, 41/6-7).

  Zekâtın topluma dönük pek çok yararı da vardır. Mesela zekât, maddi gücü olmayanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlar, zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır; aralarında sevgi ve yakınlık doğmasına vesile olur. Bu yönüyle zekât toplumsal kenetlenmeyi artırır. Ayrıca toplumları bencillik ve kin gibi ahlaki hastalıklardan arındırır. Zekâtın verileceği yerlerin toplumun her katmanındaki insanları kapsaması sosyal dayanışmanın da garantisidir.
   


Similar Threads: Zekatın farz
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Ticaret malının zekatını hesaplama 23 Temmuz 2013
Dini Bilgiler Zekatın Önemi 26 Ağustos 2009
Dini Bilgiler Yıl İçinde Zekatın Kısmen Ödenmesi 23 Ağustos 2009
Dini Bilgiler Peygamberimizin farzlar dışında yaptığı ibadetler 9 Kasım 2014
Dini Bilgiler Abdest, gusül abdesti ve teyemmümün farzları nelerdir 20 Nisan 2014