zeka geriliğinin nedenleri nelerdir

'Etüt Merkezi' forumunda anniccha tarafından 18 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. zeka geriliğinin nedenleri nelerdir

  ZEKA GERİLİĞİ
  Tıbbi yönden: Yaşıtlarına kıyasla zihni gelişim ve fonksiyonlarında yetersizlik ve gerilik, beyin ve beden yapısında da belirgin farklı özellikler gösterirler.
  Toplumsal yönden: Yaşıtlarına kıyasla sosyal gerçekleri kavrama ve uymada gerilik, yetersizlik ve beceriksizlik gösterirler.
  Zihni gelişim yönünden: Yaşıtlarına kıyasla zihni gelişim ve fonksiyonlarında gerilik gösterirler.
  Psiko-devimsel yönden: Yaşıtlarına kıyasla belirgin ve sürekli olarak psiko-devimsel gerilik gösterirler.

  TANIM

  Zihin gelişmesinde meydana gelen yavaşlama, duraklama veya gerileme nedeniyle davranış ve uyum yönünden yaşıtlarına göre sürekli gerilik ve yetersizliği olduğu için normal eğitim programlarından yararlanamayan kişilere denir.

  MAHİYETİ
  Bir hastalık karakteri göstermez. İlaç veya operasyonla düzeltilemez.
  Süreklilik arz eden bir durumdur.
  Kendine ve çevresine uyum sağlamada gerilik gösterirler.
  Kendi hizmetlerini yapmada beceriksizlik, gerilik gösterirler. Psiko-motor gelişimde belirgin gerilik gösterirler.
  Zihin gelişimlerinde yavaşlık, akademik etkinliklerde gerilik ve başarısızlık söz konusudur.
  Merkezi sinir sisteminde düzeltilmesi mümkün olmayan bir tahribat sonucu meydana çıkan bir durumdur.

  ZEKA GERİLİĞİNİN SEBEPLERİ

  KALITIM
  Zeka geriliğine sebep olan kalıtsal haller:
  Mongolizm
  Kretenizm
  Şizofreni
  Sinir tümörleri
  Mikrosefallik
  İdrar hastalığı
  Hidrosefallik
  Vb.

  ORGANİK FAKTÖRLERE BAĞLI SEBEPLER
  Vücut biyokimyasında ve metabolizmadaki bozukluklara bağlı sebepler:
  Beslenme bozukluğu, iklim şartları ve bilinmeyen bir çok nedenlerle vücut biyokimyasında bazı değişiklikler ve bozukluklar görülür.
  Bulaşıcı ve ateşli hastalıklara bağlı sebepler:
  Rubella, kızamık, çiçek, çocuk felci, tüberküloz, frengi ve menenjit gibi hastalıklardır.
  Annenin gebelik hayatına ait sebepler:
  Annenin aldığı ilaçlar.
  Çocuk düşürmek için alınan ilaçlar.
  Fazla alkol.
  Röntgen
  Uygun beslenememe.
  Dinlenememe.
  Ağrısız doğum için alınan ilaçlar.
  Zehirlenmeler.
  Oksijen azlığı.
  Erken doğumlar:
  Çocuğun solunum organları tam olgunluğa ermediği için alınan oksijen beyinde problemlere sebep olmaktadır.
  Korku, üzüntü, sevinç, ağır işler, kazalar, ilaç ve aletli müdahaleler, biyolojik olarak annenin doğuma hazır olmaması ve gebeliğin son döneminde hastalık vb. durumlar.
  Geç doğumlar.
  Güç doğumlar.
  Travmalar ve kazalar.
  Çocuğun doğum sonrası geçirdiği ateşli ve bulaşıcı hastalıklar.

  03. KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL NEDENLER
  Sosyal ve ekonomik şartların uygun olmaması, bu çevrelerde yaşayan kimselerin bedensel, sosyal ve zihinsel yönden gelişimini etkileyen çok önemli bir faktör olarak görülebilir. Doğumdan sonra bebeğin hem bedenen, ham de zihnen gelişmesi uygun sosyal çevrede daha sağlıklı olur.