Zebür hakkında ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda ZeuS tarafından 5 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


  1. Zebür hakkında ayetler


    Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyûb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebûr'u verdik.
    Nisâ : 163

    Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: «Yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır» diye yazmıştık.
    Enbiyâ : 105