zanaat nedir kısaca sözlük anlamı

'Etüt Merkezi' forumunda Violet tarafından 2 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. zanaat nedir kısaca bilgi
  İnsanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, eğitim ve tecrübe gerektiren işe zanaat adı verilir. Zanaatın hüner, marifet anlamı da vardır. Bir işle, bir meslekle uğraşan yahut bir işte ustalığı ve mahareti olanlara da "sanatkâr" denilir.

  İbn Haldun, insanların geçim yollarından söz ederken çiftçilik, sanat (zanaat, hitfa) ve ticareti tabiî geçim yolları olarak zikreder. Ona göre zanaatlar genellikle insan toplumlarının göçebelikten medenî şehir hayatına (bedevîlikten hadarîliğe) geçmeleri ile birlikte ortaya çıkar. Dolayısıyla zanaat şehir hayatının tabii bir sonucudur.


  İbn Haldun, zanaatleri üç kısma ayırır:

  1-İster zarurî olsun ister olmasın insanların geçimi ile ilgili olan zanaatler: Dokumacılık, ipekçilik, marangozluk, demircilik gibi.

  2- İnsanın özel işini teşkil eden düşünceye âit ilim ve zanaatler: İstinsah, cilt, müzik, şiir ve ilim tahsili gibi

  3- Siyasete (sevk ve idare) mahsus olan zanaatler: Askerlik gibi.