Zamir nedir - Zamir Örnekleri

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Zamir nedir - Zamir Örnekleri
  Zamir (Adıl)
  İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan bu sözcüklere zamir denir Cümle içinde zamirin karşıladığı isim ya da söz öbeği bilinmiyorsa, cümle belirsiz bir anlam taşır

  zamir çeşitleri nelerdir?
  1 Şahıs zamirleri
  2 Dönüşlülük zamiri
  3 İşaret zamirleri
  4 Belgisiz zamirler
  5 Soru zamirleri


  1 Şahıs (kişi) Zamirleri
  Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir Dilimizde altı şahıs olduğuna göre altı tane şahıs zamiri var demektir

  Ben biliyorum
  Sen biliyorsun
  O biliyor
  Biz biliyoruz
  Siz biliyorsunuz
  Onlar biliyorlar  2 Dönüşlülük Zamiri
  Bu zamir “kendi” sözcüğüdür Şahıs isimlerinin yerine geçebileceği gibi hayvan isimlerinin ya da cansız varlıkların isimlerinin yerine de geçebilir Çoğu zaman ek alarak kullanılır

  Kendim Kendimiz
  Kendin Kendiniz
  Kendi Kendileri

  Bu sözcüklerdeki altı çizili ekler dönüşlülük zamirinin hangi şahsı ifade ettiğini gösterir

  Dönüşlülük zamirinin en önemli özelliği, diğer zamirlerle beraber kullanılabilmesidir Böyle durumlarda zamir, pekiştirme anlamı taşır

  “Bu soruyu ben kendim çözdüm”

  cümlesinde hem “ben” hem “kendim” zamirleri kullanılmış; böylece “ben” zamirinin anlamı kuvvetlenmiş  3 İşaret Zamirleri
  İsimleri, yerlerini işaret ederek karşılayan zamirlerdir Bunlar işaret sıfatının zamirleşmesiyle oluşmuştur

  Bu geldi Bunlar alındı
  Şu satıldı Şunlar çağırdı
  O gidecek Onlar beğenildi

  cümlelerinde altı çizili sözcükler işaret zamirleridir Burada üçüncü tekil şahıs için kullanılan “o” zamiriyle, işaret zamiri olan “o” zamirini karıştırmayalım Şahıs zamirleri sadece şahıslarda kullanılır

  “O, ders çalışıyor” cümlesinde şahıs zamiri olan “o” sözü “O, demirden yapılmış” cümlesinde insan olamayacağından işaret zamiri olmuştur

  Ancak işaret zamirleri insanlar için de kullanılabilir

  “Bu benim kardeşim, şu da onun arkadaşı”

  cümlesinde altı çizili zamirler işaret zamiri oldukları halde şahıs isimlerinin yerlerine geçmiş Bu durumda “o” işaret zamirinin de insanı karşılayacağı düşünülebilir Örneğin sınıfta işaret ederek,

  “Bu, tembel; şu, biraz çalışkan; o, sınıfın en iyisi”
  dersek “o” işaret zamiridir Çünkü “o” şahıs zamiri sözü edilen kişinin yanımızda olmadığı yani bizim onu görmediğimiz durumlarda kullanılır

  Bunların dışında işaret bildiren başka zamirler de vardır Ancak bunların yapısı biraz farklıdır

  Burası eskiden boştu
  Şurası sizin ev miydi?
  Orası pek hoşuma gitmedi
  Buraları bize aitti
  Şuraları temizleyin
  Oraları unuttum bile ben

  cümlelerinde altı çizili sözcükler de işaret zamirleridir Bunların dışında,
  “Bu kitap benim, öteki senin”
  cümlesindeki altı çizili zamir gibi daha birkaç işaret zamiri de vardır  4 Belgisiz Zamirler
  İsimleri, tam olarak belli olmayan bir nicelik yönünden belirten belgisiz sıfatlar, isimler düşünce onları karşılar ve belgisiz zamir olur

  “Bazı insanlar çalışkandır” cümlesinde altı çizili sıfat;

  “Bazıları çalışkandır” cümlesinde zamir olur Çünkü “insanlar” isminin yerine geçer Bunu birkaç örnekte daha gösterelim

  Birçok öğrenci bu konuyu bilmez

  sıfat
  Birçoğu bu konuyu bilmez

  zamir
  Hiçbir kalemi beğenmedim

  sıfat
  Hiçbirini beğenmedim

  zamir
  Birkaç yaşlı parkta oturuyordu

  sıfat
  Birkaçı parkta oturuyordu

  zamir
  Sıfat olarak kullanılmayan belgisiz zamirler de vardır:
  Herkes senin burada olduğunu sanıyordu
  Kimse ben haber vermeden içeri girmesin
  Hepsi de çok ucuz fiyata satılmış
  Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler sadece zamir olarak kullanılabilir  5 Soru Zamirleri
  İsimlerin yerlerine soru yoluyla geçen sözcüklerdir Bu sözcüklerin yerine, sorduğu isimler getirilebilir


  “Bu çiçeği sana arkadaşından başka kim getirir?”

  cümlesinde altı çizili söz, çiçeği getiren kişinin isminin yerine kullanılmıştır Bu kişinin ismini “kim” zamirinin yerine koyabiliriz


  Çarşıdan ne aldın?

  Nerede oturuyorsunuz?

  Hangisi önce geldi?

  Kaçı bizimle gelecek?

  Zamirler, kendileri gibi ismin yerine geçen adlaşmış sıfatlarla karıştırılmamalıdır Bunların ikisi de ismin yerine geçiyor Ancak zamirler isimlerin herhangi bir niteliğini bildirmediği halde adlaşmış sıfatlar ismi niteliğiyle beraber karşılar

  Bu kadın dün de gelmişti

  Yaşlı kadın dün de gelmişti

  Bu cümlelerde altı çizili sözlerin ikisi de sıfattır Birincisi işaret sıfatı, ikincisi ise niteleme sıfatıdır Bu sıfatların belirttiği “kadın” isimleri cümleden çıkarılırsa,

  “Bu dün de gelmişti”

  “Yaşlı dün de gelmişti”

  şekline gelen cümlelerde altı çizili sözler ismin yerine geçmişlerdir Bu sözcüklerin anlamlarına baktığımızda “bu” sözcüğünün, yerine geçtiği ismin niteliğini bildirmediğini, “yaşlı” sözcüğünün ise bildirdiğini görüyoruz Öyleyse birincisi zamir, ikincisi adlaşmış sıfattır


  -------------------------