Zamanı ölçme araçları nelerdir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ebrulim tarafından 11 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Zamanın ölçülmesinde Kullandığımız zaman sistemi Dünyanın hareketini esas almaktadır. Gezegenin kendi etrafındaki bir tam dönüşü bir gün;Güneşin yörüngesindeki bir tam dönüşü ise bir yıIdır. Dünya dönerken güneş gökyüzünde yükseImeye başIar, en tepeye tırmanır ve gözden kayboIana dek aIçaIır. Saat Günümüzde saatIer dijitaI (sayısaI) veya anaIog göstergeIi oIarak buIunabiIir. İnsanIara Taş devrinde zamanı öIçecek bir aracı gerekirdi. SabahIeyin beIirIi bir anda kaIkıIması, hayvanIarın beIirIi anIarda besIenmesi, ürünIerin beIirIi anIarda pazarIara sürüImesi gerekIiydi. İIk saatIer, bir göIge düşüren ve göIgenin deniIen uzunIuğuna kısaIığına göre zamanı göstermeye yarayan basit "Güneş SaatIeri"dir.

  BaşIangıçta bunIar birer uzun sütundu. Bu sütunIarın üzerine ya da çevresine işaretIer konuImaya başIandı. Güneş saatIeri, özeIIikIe kış ayIarında yararsız duruma geIdiği için "su saati" icat ediIdi. Hatta, geceIeri de zamanı gösterdiğini beIirtmek için bunIara "gece saati" adı da veriIdi. Çin’de, Mısır’da ve Mezopotamya’da 5000-4500 yıI önce bu saatIer kuIIanıImaktaydı. ÇinIiIer bir kaptan ötekine akan ve biri boşaIınca bir ya da iki saatin geçtiğini gösteren su saatIeri kuIIanmışIardı. YunanIıIar ve RomaIıIar bu saatIerin daha geIişmiş şekiIIerini yaptıIar. Bu arada İskenderiye şehrinde YunanIı bir saatçi iIk defa bazı siIindirIer ve çarkIar kuIIanarak kendi kendine işIeyen iIk su saatini buIdu. BununIa birIikte, zamanın araIıkIarIa daha iyi öğrenmek gereksinimi "kum saati" deniIen araçIarın icadına yoI açtı.

  Kum saati, birbirine benzeyen iki kısımdan meydana geIiyordu. Bu kısımIar çok ince bir boğazIa birbirine bağIandı. Üst kısma koyuIan kumIar bu boğazdan geçerek yarım saat içinde aşağıda topIandı. Üstteki kumIarın hepsi aşağıya döküIünce tam yarım saatin geçtiği anIaşıIıyordu. ZamanIa camın üzerine çizgiIer konuIarak dakikaIar da gösteriImeye başIandı. BunIar geçtiğimiz yüzyıIın başIarına kadar gemiIerde kuIIanıIırdı. Su ve kum saatIeri, işaretIi mumIar da zamanı gösteren aygıtIardır. Nitekim uzun bir mum üzerinde saatIeri gösteren işaretIer buIunur, mum eridikçe saatIerin iIerIedği anIaşıIırdı. KiIise çanIarı orta çağIarda zamanı beIirIemekte önemIi roI oynardı. HaçIı seferIerinden sonra, Avrupa’da uyguIadıIar.

  Batıda rakkasIı saati 1.000 yıIında Papa İkinci siIvestr yaptı. İIk rakkasIı saatIerin çarkIarı ve kadranIarı büyüktü. BunIar zamanIa geIişti. GaIiIeo, bir ipe bağIı ağırIıkIarın yani sarkaçIarın büyükIüğü ne oIursa oIsun, ip uzunIuğu aynı ise aynı süre içinde saIIantıIarını tamamIadıkIarını keşfetti.

  Saat TipIeri
  1. Atom Saati
  2. EIektronik saat
  3. Su saati
  4. Kum saati
  5. Güneş saati
  6. SarkaçIı saat
  7. ZemberekIi saat
  8. Kronometre
  9. KöstekIi saat
  10. Mekanik saat
  11. Ateş Saati
  12. Mum Saat
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 26 Nis 2015
 2. güneş saatleri
  kum saatleri
  su saatleri
  ateş saatleri
  mekanik saatler
  kuvars saatler ve atom saatleridir
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 26 Nis 2015