Zalime Karşı Okunan Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Merve tarafından 7 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Zalime Karşı Okunan Dua

    Zalim ve Kötülere Karşı Okunan Dua

    “Rabbi eınni ve la tu ni aleyye vensurni ve la tensur aleyye vem- kürli ve la temkür aleyye vehdini ve yessirlil-hüda vensurni ala men beğa aleyye. Rabbicalni leke şekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mıtva an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel tevbeti, vagsil havbeti, ve ecib daveti, ve sebbit hücceti, ve seddid lisanı, vehdi kalbi, veslül sehimete sadri.


    Anlamı: “Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Tirmizi, Deavat, 114; İbn Hıbban, Edıye, No:947; îbn Ebi Şeybe, Dua, No: 29381)    alıntı