z ile başlayan erkek isimleri

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 4 Eylül 2010 tarihinde açılan konu


 1. z ile başlayan erkek adları,z harfi ile başlayan erkek isimleri,z harfiyle başlayan erkek isimleri ve anlamları,

  ZABİT: (AR) Askere kumanda eden rütbeli asker, subay. Ticaret gemisi yöneticisi. Yönetme gücü olan. (Mecazi): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse.

  ZADE: (FAR) Evlat, oğul. Dürüst, doğru adam.

  ZAFER: (AR) Amaca ulaşma, basan. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.

  ZAFİR: (AR) Zafer kazanan, üstün gelen.

  ZAĞNOS: (TR) Bir tür doğan kuşu.

  ZAHİD / ZAHİT : (AR) Kuşkulu şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, kimse.

  ZAHİR: (AR) Parlak, parlak yıldız.

  ZAİD / ZAİT : (AR) Artan, artıran.

  ZAİK: (AR) Tad alan, tadıcı, tadan.

  ZAİM: (AR) Kefil. Prenses, şef.

  ZAKİR: (AR) Zikreden, ,anan.

  ZATİ: (AR) Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.Özle ilgili.

  ZEKAİ: (AR) Zekayla ilgili, zekaya ait.

  ZEKERİYA: (TR) Kuranı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri.

  ZEKİ: (AR) Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan. Zeka gösteren.

  ZEVAHİR: (AR) Parlak yıldızlar. (bkz. Zahir).

  ZEVAL: (AR) Yerinden ayrılıp, gitme.Sona erme. Güneşin başucunda bulunma zamanı.

  ZEYNEL: (TR) Zeynel Abidin adından kısalmış ad.

  ZEYNELABİDİN: (AR) İbadet edenlerin süsü.

  ZEYNİ: (AR) Süsle, bezekle ilgili.

  ZEYNULLAH: (AR) Allah'ın süsü.

  ZEYNUR: (AR) (bkz. Zinnur).

  ZEYREK: (TR.) İlgi çekici. Eli uz, usta.Akıllı, zeki.

  ZEYYAT: (AR) Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse.

  ZİHNİ: (AR) Zihinle, akılla ilgili.

  ZİKRİ: (AR) Anma ile ilgili.

  ZİRVE: (AR) Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi.

  ZİŞAN: (AR) Şanlı, sereni. Canlı. Bir tür lale.

  ZİVEKAR: (AR) Gururlu. Vakar dolu. Vakar sahibi.

  ZİVER: (FAR) Süs, bezek.

  ZİVERBEY: (TR) (bkz. Ziver).

  ZİYA: (AR) Aydınlık, parlaklık, nur, ışık.

  ZİYAD / ZİYAT : (TR) Fazlalık, çokluk.

  ZİYAEDDİN / ZİYAETTİN : (AR) Dinin ışığı, aydınlığı.

  ZOBU: (TR) İri yarı,kaba. Delikanlı. Zor, sıkıntılı. Eski vezir konaklarındaki hizmetlilere verilen ad.

  ZORAL: (TR) Zor al.

  ZORLU: (TR) Güzel, çok güzel, iyi.Yakışıklı. Güçlü, dayanıklı. Sert, keskin. Yürekli, cesur. Girgin, girişken.

  ZÜBEYR: (AR) Yazılı, küçük şey.

  ZÜBEYİR: (AR) (bkz. Zübeyr).

  ZÜHDİ / ZÜHTİ / ZÜHTÜ : (AR) Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.

  ZÜHEYR: (AR) Küçük çiçek, çiçekcik.

  ZÜLFİ / ZÜLFÜ: (AR) (bkz. Zülfikar). Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.

  ZÜLFiKÂR: (AR) Hz. Ali'nin kullandığı çatal ağızlı kılıç. İki parçalı.

  ZÜLKARNEYN: (AR) İki boynuzlu anlamında. Büyük İskender.

  ZÜMER: (AR) Zümreler, gruplar. Kur'an-ı Kerim'in 39. süresi.