Yüzme Yarışı Kuralları

'Spor Gündemi' forumunda YAREN tarafından 17 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu
 1. YÜZME YARIŞI KURALLARI

  Uygulama alanı
  1 Büyükler, Genç, Yıldız A ve B için Ferdi müsabakalrda, yüzme 200m mesafe üzerinden yapılmaktadır. Yıldız C müsabakalrında mesafe 100m’dir ve Yıldız D ve E olaylarında 50m’dir.
  2 Takım müsabakasında, Büyükler, Gençler, Yıldız A ve B için format 3x100m, Yıldız C için 3x50m, Yıldız D ve E için 3x25m’dir.

  3 Yüzme müsabakası serbest-stil yarışıdır, bunun anlamı pentatloncu herhangi bir yüzme çeşidinde ve stilinde yüzebilir. Dönüşte ve bitişte, pentatloncunun vücudunun bir parçasının havuzun sonuna değmesi gerekmektedir.

  Yetkililer
  Tüm resmi UIPM müsabakalarında, bir Yüzme Direktörü, Baş Hakem, bir Çıkış Hakemi, bir Hatalı Çıkış Hakemi,İrtibat Hakemi, Şef Vakit Hakemi, Vakit Hakemi ve Spiker. Bir durum hakkında soru işareti oluştuğunda, ilgili resmi görevlinin kararı son karardır.

  1 Yüzme Direktörü
  i) yukarıda adı geçen tüm resmi görevlileri atar ve kendisi tarafından atanan resmi görevlilerin faliyetlerini yönetmek ve koordine etmekle yükümlüdür.
  ii) devam eden müsabakalarla ilgili, pentatloncular/takım temsilcilerinden gelen herhengi bir sözlü şikayetler üzerine karar verir.

  2 Baş Hakem
  I) UIPM müsabaka kurallarının uygulanması için sorumluluk taşımaktadır ve tüm UIPM kurallarına riayet edildiğinden emin olmak için olayın herhangi bir yerinde müdahale edebilir.
  II) otomatik yönetim ekipmanı aracılığıyla yerleşime karar verir ve vakit hakemi ile kaydedilen zaman birbirini tutmadığında karar verir.
  III) her ısınmanın başlangıcında, yüzme kıyafeti dışında tüm kıyafetlerini çıkarmaları için kısa düdükler ile işaret verir, daha sonra başlangıç noktasındaki yerlerini almaları için uzun bir düdük sesi ile işaret verir.
  IV) pentatloncular ve resmi görevliler başlangıç için hazır olduklarında, pentatloncuların artık başlatıcı kişinin kontrolü altında olduklarına dair gergin bir kol ile başlatan kimseye işaret verir
  V)”kronometreyi sıfırla” sinyalini verir.

  3 Çıkış Hakemi
  I)Baş Hakem pentatloncuları kendisine döndürdüğü andan itibaren pentatloncular üzerinde tam kontrole sahiptir.
  II) başlangıcı geciktirdiği için, kasten bir sıraya uymadığı için veya başlangıçta yer alan diğer herhangi bir davranış için pentatloncuyu Baş Hakeme resmen bildirmek.
  III) başlangıcın adil olduğuna dair karar vermek için yetkiye sahiptir. Bir kere başlangıç işareti verildikten sonra, Başlatıcı kişinin kararını değiştiremez ve pentatloncuları geri çağıramaz.
  IV) başlangıcın sonundan itibaren yaklaşık 5m içinde havuzun kenarında bulunmalıdır. Böylece Vakit Hakemleri görebilir ve pentatloncular başlangıç işaretini duyar.

  4 Hatalı Çıkış Hakemi
  Başlatıcının işareti üzerine hatalı başlangıç ipini tutmakla yükümlüdür.

  5 Şef Dönüş Hakemi (Dönüş Şefi)
  I)Müsabaka süresince dönüş denetçilerinin görevlerini yerine getirmelerini sağlar.
  II)Herhangi bir aykırı hareket meydana geldiğinde raporlarını almak ve bu raporları hemen Hakeme sunmak.

  6 Dönüş Hakemi
  I) Havuzun en uzak iki noktasında yer almalılar ve pentatloncuların dönüş için ilgili kurallara uyduğunu kontrol ederler.
  II) Herhangi bir ihlali Şef Dönüş Hakemine (Dönüş Şefine) bildirir.

  7 İrtibat Hakemi
  I) Her ısınma öncesi pentatloncuları bir araya getirir
  II) Başlangıçta gitmek için uygun olmayan yüzme kıyafeti ile pentatloncuyu kabul etmez
  III) Başlangıca gitmeden önce vücutlarına yağ veya başka bir solüsyon kullanan pentatloncuları kabul etmez
  IV) Her ısınmadan önce, pentatloncuların başlangıç için hazır olduklarından emin olmaktan sorumludur.

  8 Varış Hakemi
  Pentatloncuların varış sıralarını kaydeder.

  9 Şef Vakit Hakemi (Vakit Şefi)
  I) Havuzun sonunda tüm zaman tutucular için yerlerini belirler ve sorumlu oldukları yerleri belirler
  II) Zaman tutuculardan birinin olay süresince saati çalışmaz durursa veya herhangi bir sebeple zamanı kaydedemezse, o kişinin yerini alacak ilave iki zaman tutucu belirler
  III) Her zaman tutucudan kaydedilen zamanı gösteren kartları toplar ve eğer gerekliyse saatlerini kontrol eder.
  IV) Her bir kulvar için resmi saati inceler ve kaydeder.

  10 Eğer otomatik zaman tutucu mevcut değilse, UIPM kategori “A” müsabakalarında her bir kulvar için iki Vakit Hakemi olmalıdır. Vakit Hakemleri
  I) Kendi kulvarlarındaki pentatloncuların zamanlarını tutarlar,
  II) Başla işaretinden sonra saatlerini başlatırlar ve kendi kulvarlarında pentatloncu havuzun değdiğinde böylelikle yarışı tamamladığında saati durdururlar
  III) Kendi kulvarları için saatlerindeki zamanı kaydederler, eğer talep edilirse, inceleme için kendi saatlerini sunarlar
  IV) “kronometreyi sıfırla” işareti almadıkça kronometrelerini kuramazlar.


  11 Spiker
  Pentatloncuları ve seyircileri olayın gidişatı hakkında bilgilendirir.

  3. Kıyafet Kontrolü

  1 Tüm pentatloncuların yüzme kıyafeti iyi bir durumda olmalıdır ve şeffaf olmamalıdır.
  2 Kurallara uygun giyinmeyen pentatloncular cezalandırlır

  4 Müsabakaların Programı

  1 Yarış ve Kulvarlar

  I) Organizasyon komitesi her yarışta kaç tane yüzücünün olacağını ve eğer varsa, hangi kulvarların kullanılmayacağını Teknik Komite’ye bildirir.
  II) Her yarıştaki pentatloncu sayısı mümkün oldukça aynı olmalıdır.
  III) Yüzücüler derecelendirme listesindeki yüzme yerlerine göre sıra halinde yüzerler. Her yarışta en iyi zamanda yüzen pentatloncu havuzun merkez kulvarında yüzer. Derecelendirme listesinde listelenmeyen pentatloncular ilk yarış(lar)da yüzerler.
  IV) 6,8 veya 10 çift sayılı kulvarlı bir havuzda, merkez kulvar 3,4 veya 5’tir. Bir sonraki en iyi yüzme zamanına sahip pentatloncu birincinin soluna yerleştirilir. Daha sonra diğerleri azalan sırayla kendi yüzme puanlarına göre yerleştirilirler.

  2 Başlama
  I) Başlama olayı suya girişle gerçekleşir. Hakem tarafından çalınan uzun süreli düdükle pentatloncular başlama bloğuna gelmelilerdir. Başlatıcının “Take your marks-Yerlerinize” emrinde, pentatloncular hemen başlama bloğunun önünden en az bir adım ötesinde başlama pozisyonlarını alamalılardır. Tüm yarışmacılar sabit olduğunda, Başlatıcı başlangıç tabancası, korna, ıslık veya emir ile başlangıç işaretini verir.
  II) Hatalı başlangıç durumunda, sorumlu pentatloncu cezalandırılır ve hangi pantatloncu veya takımın cezalandırıldığı yarış süresinde duyurulur.
  -Eğer pentatloncu “yerlerinize” emrinden önce atladıysa veya suya düştüyse;
  -Eğer “yerlerinize” emrinden sonra herhangi bir pentatloncu başlangıç işaretinden önce atladı veya suya düştüyse; Bu durumda hatalı başlangıç ipi kullanılır;
  -Eğer bir pentatloncu başlangıç işaretinden önce başlangıç hareketlerine başlarsa böyle bir hatalı başlangıç verilir.

  III) Yaralı pentatloncu havuzun parmaklığını tutarak suda başlayabilir. Faul yapan pentatloncunun, uygun bir dinlenme süresinden sonra tekrar yüzmesine izin verilir.

  3 Bitiş
  I) FINA tarafından onaylanan otomatik karar veya zamanlama ekipmanı mevcut olduğunda, bu alet kazananı, yerleşmeyi ve her kulvar için zamanı belirlemek için kullanılır. Belirlenen sonuçlar ve her zaman, zaman Tututucunun verdiği kararlardan önce gelir.
  II) Bir arıza veya mekanik hata durumunda, Zaman Tutucuların kararları öncelikli olur ve bu olayda kaydedilen tüm manuel zaman kayıtlarına referans edilmelidir.
  III) Bir kulvar için iki zaman tutucu kullanıldığında ve zamanlar birbirini tutmadığında, zamanlardan yavaş olanı kabul edilir. Bir kulvar için bir tane zaman tutucu kullanıldığında, bu kişinin kaydettiği zaman kabul edilir.