Yusuf Aleyhisselâm'ın duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 18 Mart 2014 tarihinde açılan konu


 1. Yusuf Aleyhisselâm'ın duası


  Yusuf Aleyhisselam Mısır ahalisine gönderilen peygamber. Yakub aleyhisselamın oğludur. Annesinin ismi Râhil’dir. İsrailoğullarından Yakub aleyhisselamın neslinden gönderilen ilk peygamberdir.

  Yusuf Aleyhisselam'ın duası

  Rabbissicnü ehabbü ileyye mimmâ yed'ûnenî ileyhi ve illâ tasrif anhi keydehünne asbü ileyhinne ve ekün minel-câhilîn

  Yusuf Aleyhisselam'ın duasının Anlamı

  Ey Rabb'im! Zindan benim için bunların isteklerini yapmaktan daha sevimlidir. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve câhillerden olurum.Yusuf: 33

  Rabbi kad âteytenî minel-mülki ve allemtenî min te'vîlil-edâdîsi fâtırassemâvâti vel-ardi ente veliyyi fid-dünyâ vel-âhireti teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn

  Ey Rabb'im! Sen bana hükümranlık verdin. Rüyâların tabirini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da âhirette de benim yârim ve yardımcım sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni sâlihler zümresine kat Yusuf: 101