Yunus Emre Şiirleri

'En Güzel Şiirler' forumunda YAREN tarafından 29 Kasım 2008 tarihinde açılan konu
 1. Nerde bulam isteyim de seni ey gönül, nerdesin?
  Nerde virane var ise vallahi gönül ordasın.
  Ey gönül, sana uyalı kalmadı yüzümün suyu,
  Rahmet gele ta ki sana nerde isen divanesin.

  Bir lahza olursun Ruşen, bir dem yürürsün perişan,
  Âlemlere nam ü nişan, derde esir, dermandasın.
  Bir dem abid, bir dem zahid, bir dem asi, bir dem muti,
  Bir dem gelir ki ey gönül, ne dinde, ne imandasın.

  Aşk başımdan, aşıcağız, mevc urarak taşacağız,
  Bir dem gelir ki ey gönül mescid ile Kuran’dasın.
  Kayseri, Tebriz ü Sivas, Nahcuvan, Maraş ü Şiraz,
  Gönül sana Bağdat yakın, âlemlere divanesin.

  Yunus imdi tapdur hemin, akıtma gözünden nemin,
  Eğer bugün, eğer yarın çün hak için kurbandasın.


  Yunus Emre

  ***

  İnsanın kendi benliğindeki Allah'a ulaşabilmesi için kendi benliğinde "seyretmesi" gerekir. Bu, çok güzel bir yoldur . İnsana da şah damarından daha yakın, ruhunun, canının tâ içindedir.


  "İstemegil Hakk'ı ırak, gönüldedir Hakk'a durak
  Sen senliği elden bırak, tenden içeri candadır."

  "Yunus sen diler isen, dostu görem der isen
  Aynadır görenlere ol gönüller içinde."

  Yunus Emre, gizli ve örtülü olanın Allah değil insan olduğunu şöyle ifade ediyor:

  "Yunus'tur eşkere nihan, Hakk doludur iki cihan
  Gelsin beri dosta giden; hûr-u kusur Burak nedir?"

  "Bende baktım bende gördüm benim ile bir olanı
  Sûretime cân olanı kimdurur (ben) bildim ahi.
  ...
  İsteyüben bulımazam, ol benisem ya ben hani
  Seçmedin ondan beni, bir kezden ol oldum ahi.
  ...
  Ma'şuk bizimledir bile, ayrı değil kıldan kıla
  Irak sefer bizden kala, dostu yakın buldum ahi.

  Nitekim ben beni buldum, bu oldu kim Hakk'ı buldum
  Korkum onu buluncaydı, korkudan kurtuldum ahi.
  ...
  Yunus kim öldürür seni, veren alır gene cânı
  Bu canlara hükm'edenin, kim idiğim bildim ahi"

  Kişinin gönlünde HAK'kı görebilmesi için cezbe, muhabbet, sırr-ı ilahi denen üç ilke vardır. Bunlardan birincisi bütün varlıklardan yüz çevirip Allah a yönelme, İkincisi Allah'dan başka bir varlığı sevmeme, Allah ın ancak sevgiyle bilinebileceğine inanmaktır. Üçüncüsü de Allah gerçeği sırrına varmadır. Bunun da üç kuralı vardır.

  a) Bütün eylemleri yok sayarak yalnız Allah ı düşünmek, bütün eylemlerde Allah dan başka bir varlık olmadığına inanmak.

  b) Bütün niteliklerin Allah dan geldiğini kavramak, Allah dışında bir niteliğin bulunamayacağı kanısına ulaşmak.

  c) Allah özünden başka bir öz bulunmadığı sonucuna vararak kendi varlığının yokluk olduğunu bilmek.

  Benim canım uyanıktır dost yüzüne bakan benem

  Hem denize karışmağa ırmak olup akan benem

  ***

  Ben hazrete tutum yüzüm ol aşk eri açtı gözüm

  Gösterdi bana kendozum ayet-i kul denen benem

  ***

  Şah didarın gördüm ayan hiç gumansuz belli beyan

  Kafir ola inanmayan ol didara bakan benem

  ***

  Bu cümle canda oynayan damarlarımda kaynayan

  Kulli dillerde söyleyen kulli dili diyen benem