Yunus (a.s ) hakkında ayetler

'Ders notları' forumunda Elfida tarafından 11 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Yunus (a.s ) hakkında ayetler


  Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyûb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebûr'u verdik.
  Nisâ : 163

  İsmail, Elyesa', Yunus ve Lût'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.
  En'âm : 86

  Yunus’un kavmi müstesna, (halkını yok ettiğimiz ülkelerden) herhangi bir ülke halkı, keşke (kendilerine azap gelmeden) iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi! Yunus’un kavmi iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre (dünya nimetlerinden) faydalandırdık.
  Yûnus : 98

  Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi.
  Sâffât : 139

  Sonunda ona iman ettiler, bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık.
  Sâffât : 148