Yunanistanın Genel Özellikleri

'Ülkeler' forumunda Masal tarafından 23 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Yunanistanın Genel Özellikleri ve Konumu


    Yunanistan Genel Özellikleri


    Ülkenin kıtalararası uzun adı: Hellenik Cumhuriyeti

    Ülkenin kıtalararası kısa adı: Yunanistan

    Ülkenin yerel uzun adı: Elliniki Dhinokratia

    Ülkenin yerel kısa ismi: Ellas or Ellada

    Ülkenin resmi adı: The Kingdom of Greece (Yunan Krallığı)

    Ülkenin resmi başkenti: Atina

    Ülkenin resmi para birimi: Avrupa Biriliği üyesi olduğundan EURO

    Ülkenin resmi dili: Yunanca

    Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan,balkan yarımadasının ucunda 39° kuzey,22° Doğu enlemlerinde yer alır.Ülkenin doğal sınırları;kuzeyde Arnavutluk,Makedonya ve Bulgaristan,kuzeydoğuda Türkiye,doğuda Ege denizi,güney ve batıda Akdeniz yer alır.Yunanistanın resmi başkenti Atinadır .Devletin resmi dili Yunancadır.Yunanistanın nüfusu 2001 sayımlarına göre 10.939.771dur.Ülkenin yüzölçümü ise 131.944 kilometrekaredir.

    Yunanistan,çok sayıda yarımada ve adalardan oluşur.Adalar Ege denizi içinde yer alan ve sayıları 1400ü aşan bu adalar ülke yüzölçümünün %20 sini oluşturur.Ülke kıyıları çok girintili çıkıntılı olduğundan kıyı uzunluğu oldukça fazladır.Yunanistanın en yüksek noktası Olimpos dağıdır.Ülke çok karışık ve yüksek bir toprak parçası üzerine kurulmuştur.Yunanistanda yaygın din;Yunan Ortodoks Kilisesidir.

    Ülke Cumhuriyet ile yönetilir,Yunanistan Cumhuriyet rejimine 10 Ekim 1993de askeri yönetimin ardından yeniden yönetime geçmiştir.Ülkenin en önemli şehirleri:Selanik,Patros,Pire,Giritteki Kandiye,Larissa,Golasdır.Yunannistanın şu anki cumhurbaşkanı;Konstandinos STEPHANOPOULOS(10 Mart 1995ten beri),başbakanı ise;Konstandinos SİMİTRİS (19 Haziran 1996)dır.

    Yunanistan Avrupa ülkeleri arasında en az gelişmiş olanlarındandır.Sanayisi kısmen gelişmiştir.Avrupa Birliği üyesi olduğundan diğer Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmektedir bu da ülke ekonomisini canlandırmaktadır.Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri zayıftır.Bunun birçok nedeni vardır ve tarihsel süreç içerisinde ele alınabilir ancak.Yunanistan Türkiyenin en fazla soruna sahip olan komşularındandır.

    1981 yılında AETye giren Yunanistan hem gelişmekte olan bir ülkenin,hem de Avrupanın kıyısında kalmış bir bölgenin özelliklerini taşır.ayrıca değişim içinde olan ve iktisadi kalkınmanın birçok belirtisini gösteren bir devlet olarak ortaya çıkar.AET içinde Yunanistan yoksul bir ülkedir.Kişi basına düşen GSMHsi Fransanın üçte birinden daha azdır.Geri kalmış ülkelerde sıklıkla görüldüğü gibi,tarım sektörü faal nüfusun önemli bir kısmını teşkil eder.
    Yunanistan coğrafi özelliklerinden çok tarihiyle daha önemli konumda olan bir ülkedir.Ülkenin tarihi Roma imparatorluğu,Bizans imparatorluğu gibi dünya tarihinde önemli yer tutan medeniyetlere dayanır.

    Yunanistan tarihinin başlıca devirleri:

    Yunan öncesi dönemler.M.Ö 2600-1900 yılları arası.

    Mykenai Medeniyeti dönemi.M.Ö 1900-1600 yılları arası.

    Hellen Ortaçağı.M.Ö 12.-8. yüzyıllar arasında.

    Arkaik zamanlar dönemi.M.Ö 8.-5. yüzyıllar arası.

    Atinanın üstünlüğü M.Ö 479-431 arasında

    Osmanlı hakimiyeti dönemi 1458-18.yy sonuna kadar

    Yunanistanın bağımsızlığını kazanması.1829-Edirne ant.

    Yunanistan Krallığının kurulması.1884

    Yunanistan Cumhuriyeti ve Krallığının yeniden kurulması.25 mart 1924

    Albaylar dönemi(askeri yönetim)1967-1974

    Demokrasiye dönüş.23 temmuz 1974