Yunan Mitolojisi Yarı Tanrılar

'Masallar ve Hikayeler' forumunda EyLüL tarafından 18 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Yunan Mitolojisi Tanrıları
  Yunan Mitolojisi Yarı Tanrıları
  Yunan Mitolojisi Yarı Tanrıları İsimleri

  Yunan Mitolojisi Yarı tanrı yarı insan insan tanrı tanrılar hayvan mitoloji
  Tanrılar, yarı tanrılar ve kahramanlarla ilgili bu masallarda inanç ögesi ağır basar: onlar simgesellikleri yanında bir inanışı da duyururlar. Yunan insanı onları inana inana uydurmuştur. Usun denetleyici baskısı olmadığı zaman bellek alabildiğine çalışır, imgelem çılgınca iş görür: mitolojilere yönelirken bu gerçeği gözden uzak tutmak gerekir. O dönemler dünyanın çok büyük, en yakın yerlerin en uzak, en görünür şeylerin giz dolu, ötelerin bilinmezliklerle, belki de olağanüstülüklerle tıklım tıklım dolu olduğu dönemlerdir. “Bilmeliyiz ki bu destansı anlatıların oluştuğu dönemlerde gerçek olanla imgelemsel olan arasında çok az bir ayrım vardı daha. İmgelem canlı bir biçimde uyanmıştı, us onu denetleyemiyordu (Edith Hamilton). Bu yüzden mitolojilere yönelirken, yunan mitolojisine de yönelirken imgelemselin yansıttığı gerçeklikle bu imgelemselin kendisini birbirinden ayırabilmek gerekir. Buğulu ve renkli görünümlerin altında yatan şey insanın bir özelliğidir, insanla ilgili bir özellikler toplamıdır, insanın herhangi bir yanı, herhangi bir yüzü, herhangi bir durumudur.

  Yunan Mitolojide bizi en çok ilgilendiren şey felsefeye ilk tohumlarını kazandıracak olan ussal araştırmadır. Bu araştırma büyük ölçüde ilkin yunan mitolojisinde başlamıştır. Edith Hamilton şöyle der: “Yunanistanın doğuşuyla insan evrenin merkezine yerleşti. Bu da gerçek anlamda bir düşünce devinimini ortaya koyuyordu. O zamana kadar insan varlığının üstünde pek durulmamıştı. İlk olarak Yunanistanda insan kendi kendinin bilincine tam olarak vardı. Ancak her şeyi Yunanistanla başlatmak doğru değildir. Daha önce gördüğümüz uygarlıklarda, özellikle mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında evrenin oluşumu, insanın evrendeki yeri üzerine görüşler ortaya konulmuştu. Bu görüşlerin Yunanistandaki kadar kötü olmaması doğaldır. Yunan uygarlığı kendinden önceki uygarlıkların bir kalıtçısıdır. Yunanlıların evrenle ve insanla ilgili görüşleri Mısırlılarınkine ve Metopotamyalılarınkine göre daha geniş oldu, böyle olmakla felsefi düşünceye geniş yeri özelliği gösterdi, bir başka deyişle felsefi düşünceyi hazırladı, onun tohumlarını attı.

  Her zaman Yunan Mitolojisi insanların herzaman ilgisini çekmiştir.

  • Adonis : Bitkilerin tanrısı, Afrodit'in sevgilisi. (Fenike)
  • Afrodit : Aşk ve güzellik tanrıçası (Yunan)
  • Akis :Faunus ile Nympha Symaethisin oğlu(Yunan)
  • Aktor :poseidon'un oğlu(Yunan)
  • Alope :Korkyonun kızı.Poseidondan Hippothous adında bir oğlu olmuştu.(Yunan)
  • Amazon :Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan kadın.(Yunan)
  • Amor : Aphroditeın oğlu Erosun bir diğer adı.(Yunan)
  • Artemis : Doğa ve av tanrıçası (Yunan)
  • Athena : Bilim, sanat ve zanaat tanrıçası(Yunan)
  • Bianna :Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.(Yunan)
  • Daphne (Defne) : Babası ırmak annesi toprak olan ölümsüz peri kızı (Yunan)
  • Demeter :Toprak tanrıçası (Yunan)
  • Diana : Doğa ve av tanrıçası (Roma)
  • Eros :Aşk tanrısı, Afrodit'in oğlu (Yunan)
  • Flora :İlkbahar tanrıçası (Roma)
  • Herkül :Toprağın, ticaretin ve orduların koruyucusu, yarı tanrı (Yunan)
  • İndra :Hint tanrısı (Hint)
  • Merope :En küçük utangaç kız kardeş, Atlas'ın kızı (Roma)
  • Mezula :Hitit tanrıçası Wuruşema'nın kızı (Hitit)
  • Mitra :Hint tanrısı (Hint)
  • Nisaba :Buğday tanrıçası (Mezopotamya)
  • Orfe :Müzikçi ozan (Yunan)
  • Pandora :İnsanlığın ilk kadını (Yunan)
  • Paris :Troia efsanesinin kahramanlarından biri (Yunan)
  • Penelope adakat tanrıçası (Yunan)
  • Selene :Ay tanrıçası (Yunan)
  • Utu :Güneş tanrısı (Hitit)
  • Varuna :Hint tanrısı (Hint)
  • Venüs :Aşk ve güzellik tanrıçası (Roma)
   


Similar Threads: Yunan Mitolojisi
Forum Başlık Tarih
Masallar ve Hikayeler Yunan Mitolojisi Venüs 19 Kasım 2011
Masallar ve Hikayeler Yunan Mitolojisi Truva 19 Kasım 2011
Masallar ve Hikayeler Yunan Mitolojisi Zeusun Oğlu 18 Kasım 2011
Masallar ve Hikayeler Yunan Mitolojisi Yaratıkları 16 Kasım 2011
Masallar ve Hikayeler Yunan Mitolojisi Uranos 16 Kasım 2011