Yüksek Mahkemeler Hangileridir Görevleri Nelerdir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Yasemin tarafından 19 Kas 2013 tarihinde açılan konu

 1. Yüksek makekemeler hangileridir ayrıca görevleri nelerdir konumuzda Yüksek Mahkemelerin hangileri olduğunu ve görevleri hakkında bilgi edinebilirsiniz..

  [​IMG]

  Yüksek Mahkemeler Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi mahkemelerdir.
  Anayasa Mahkemesi

  Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM içtüzüğünün Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ayrıca Yüce Divan sıfatıyla gerektiğinde Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini ve Yüksek Yargı organları üyelerini yargılar.
  Yargıtay

  Adliye Mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
  Danıştay

  İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
  Askeri Yargıtay

  Askeri Mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

  Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.
  Uyuşmazlık Mahkemesi

  Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.
  Sayıştay

  Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

   
  Son düzenleme: 22 Ara 2013
Yükleniyor...