Yönetim Planında Değişiklik Yapılması İstemi Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda cCasT tarafından 29 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. Yönetim Planında Değişiklik Yapılması
  Yönetim Planında Değişiklik Yapılması İstemi Dilekçesi


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  DAVALILAR : 1-Adı ve Soyadı
  Adres
  2-Adı ve Soyadı
  Adres
  3-Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Yönetim planında değişiklik yapılması
  AÇIKLAMALAR :
  1-Erzincan ili, Merkez ilçesi, Mahallesi, Sokak, Numarada, Tapuda Ada, Pafta, Parselde kayıtlı bulunan taşınmazın paydaşı bulunmaktayız Yönetim Planının, kat maliklerinin toplantıya çağrılması hususunu düzenleyen 15 maddesi, “Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin yarısının isteği üzerine toplanır hükmüne yer vermektedir Oysa bu düzenleme Kat Mülkiyeti Kanununa uygun değildir
  2-Yönetim Planının 15 maddesinin, “Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir şeklinde düzeltilmesini kat malikleri toplantısında teklif etme rağmen kat malikleri bunu anlayamadıkları için talebimi reddetmişlerdir Hukuka aykırı bu durumun düzeltilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur
  DELİLLER : Her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu md 30 ve İlgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, 634 Sayılı Kat Mülkiyetine Kanununa aykırı olarak konulmuş olan Yönetim Planının 15 maddesindeki hükmün “Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir şeklinde düzeltilmesine ve yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim //

  Davacı
  Adı ve Soyadı