Yolculuğa Çıkmayı İsteyenin Okuyacağı Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Bella tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Yolculuğa Çıkacak Kişinin Okuyacağı Dua,  Yolculuğa Çıkanın Okuyacağı Okuyacağı Dua,


  Yolculuk karan kesinleşince bazı hususları yerine getirmeye çalışmalıdır. Bunlardan olmak üzere, muhtaç olduğu şeyleri vasıyyet etmeli ve buna şahid tutmalıdır. Aralarında muamele veya arkadaşlık olanlardan helallik istemeli, anne ve babasının, şeyh ve hocalarının ve kendisinden iyilik ve şefkat gördüğü kimselerin rızasını almalı, Allah Teâlâ'ya tevbe etmeli, bütün günah ve muhalefetlerinden Ona istiğfar etmelidir..

  Okuyacağı en güzel dualardan birisi şudur:

  Allahümme bike estaıynü ve aleyke etevekkelü. Allahümme zellil lî suûbete emrî ve sehhil aleyye meşakkate seferî verzüknî minel-hayri eksera mimma atlübü vasrif annî külle şerrin rabbişrah li sad-rîve yessir lî emrî. Allahümme innî estahfizuke ve estevdiuke ve nef-sîve dînî ve ehlî ve ekaaribî ve külle mâ en'amte aleyye ve aleyhim bihi min âhıratin veddünyâ fahfaznâ ecmeıyne min külli sûin ya kerîm.

  "[Allahım! Senden yardım istiyor ve sana güveniyorum. Allahım! İşimin güçlüklerini kolaylaştır, yolculuğumun meşakkatlerini hafiflet, hayırdan bana aradığım mikdardan fazlasını ver ve bütün kötülükleri benden çevir. Rabbım! Kalbime genişlik ve ve işimin zorluğunu kaldır. Allahım! Kendimi, dinimi, aile halkımı, akrabalarımı, bana ve onlara ahiret ve dünya ile ilgili olarak nimet ettiğin her şeyi korumanı istiyor ve sana emanet ediyorum. Ey Kerem sahibi! Hepimizi, bütün kötülüklerden koru.]"
  Duaya Allah Teâlâ'ya hamd ve Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sel-lem'e salât ve selâm etmekle başlayarak bunlarla bitirmelidir. Bunlardan sonra oturduğu yerden kalktığı zaman Enes radıyallahu anh'den rivayet ettiğimiz şu hadisdeki duayı okumalıdır: "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, bir sefere çıkmak niyetiyle kalktığı zaman şöyle dua ederdi:

  Allahümme ileyke tevveccehtü ve bike a'tesamtü; Allahümmekfi-nî mâ ehemmenî vemâ lâ ehtemmü lehu. Allahümme zevvednid takva, vağfirlî zenbî veccihnî lil hayri eynemâ teveccehtü.

  "[Allahım! Sana yöneldim vesana sığındım. Allahım! Beni endişelendiren ve endişelendirmeyen işlerde, sen bana kâfi ol. Allahım! Takvayı bana azık kıl, günahlarımı affet ve ne tarafa yönelirsem beni hayra yönelt."
   


Similar Threads: Yolculuğa Çıkmayı
Forum Başlık Tarih
Dualar ve Faziletleri Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua 7 Nisan 2013
Dualar ve Faziletleri Yolculuğa çıkarken ne okumalı 7 Ağustos 2011
Dualar ve Faziletleri Yolculuğa Çıkarken Okunacak Kısa Dua 12 Kasım 2010