yıllık izin en az kaç gün kullanılır

'Etüt Merkezi' forumunda Merve tarafından 27 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kanuna göre çalışanların yıllık izinleri:
  - 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresi olanlara 14,
  - 5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmet süresi olanlara 20,
  - 15 yıl (dahil) ve daha fazla hizmet süresi olanlara 26 günden az olamaz.
  Ayrıca 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
  Yıllık izin sürelerinin bitiminde çalışanlar 4 günlük Ücretsiz Yol İzni kullanabilir. Yıllık izin süreleri 10 günden az olmamak şartı ile en fazla 3’e bölünür.
    2. İş Kanuna Göre Yıllık İzin Uygulaması
  1. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

  2. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

  3. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

  4. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  - Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

  - Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

  - Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz.

  - Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.