Yıldız Teknik Üniversitesi

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 14 Ağu 2009 tarihinde açılan konu

 1. Yıldız Teknik Üniversitesi
  Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Bilgileri-Bölümleri-Tarihçesi-Akademik Birimleri-Enstitüleri

  [​IMG]


  Tarihçe

  Üniversitemiz günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.


  Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922):
  Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.


  Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937):

  1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.


  İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969):
  Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

  İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

  Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.

  1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.


  İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):
  03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.


  Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992):

  İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.


  Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):
  03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

  YILDIZ, MERKEZ KAMPÜS

  Beşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma amacıyla kullanılmıştır. II.Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık 500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Hünkar Dairesi ( Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937 yılında Yıldız Teknik Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri, Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.


  İletişim Bilgileri
  Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul
  Tel: 0212 259 70 70 (40 Hat)


  Fakülte ve Bölümler

  Elektrik-Elektronik Fakültesi
  » Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  » Elektrik Mühendisliği Bölümü
  » Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü


  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  » İktisat Bölümü
  » İşletme Bölümü
  » Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü


  İnşaat Fakültesi
  » Çevre Mühendisliği Bölümü
  » İnşaat Mühendisliği Bölümü
  » Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü


  Makina Fakültesi
  » Endüstri Mühendisliği Bölümü
  » Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümü
  » Makina Mühendisliği Bölümü

  Mimarlık Fakültesi
  » Mimarlık Bölümü
  » Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


  Sanat ve Tasarım Fakültesi
  » Sanat Bölümü
  » İletişim Tasarımı Bölümü
  » Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü


  Enstitüler » Fen Bilimleri Enstitüsü
  » Sosyal Bilimler Enstitüsü


  Rektörlüğe Bağlı Bölümler
  » Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
  » Türk Dili Bölümü
  » Beden Eğitimi Bölümü
  » Enformatik Bölümü

  -Alıntı-