Yıldırım Bayezid-Yıldırım Beyazıt(Birinci beyazıd)

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 23 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. yıldırım beyazıt dönemi,yıldırım beyazid yıldırım beyazid hayatı
  yıldırım beyazıt kimdir,yıldırım beyazid hayatı

  [​IMG]

  I. Bayezid ,d. 1360, Edirne – ö. 8 Mart 1403. Dördüncü Osmanlı Padişahı. 1389'dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murat, annesi ise Gülçiçek
  Hatun'dur.

  Yıldırım Lakabı

  I. Bayezid, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu.

  "Yıldırım" lakabını nasıl edindiği konusunda çeşitli rivayetler vardır:

  * Bunlardan en yaygın olanı Niğbolu Savaşı nedeniyle savaş meydanına hiç beklenmeyecek bir süratle ulaştığı için aldığıdır. Haçlılarca kuşatılan kalenin komutanı Doğan Bey'e gecenin karanlığında,kale duvarlarına kadar gelerek gerekli talimatları verecek kadar gözüpek bir komutan olduğu, savaşlarda askerinin önünde savaştığı ve askerlerinin yetişmekte zorluk çektiği tarih kitaplarında sıkça yer verilmiştir.
  * Bir başka rivayette de bu lakabı daha padişah olmadan babası I. Murat'ın yaptığı I. Kosova Savaşında, Türk ordusunun zor duruma düştüğü anda, düşman ordusunu bir kanattan diğer kanada kadar yararak geçmiş olmasına bağlamaktadır.
  * Tarihçi Joseph von Hammer-Purgstall ise bu lakabın Bayezid'in kardeşi şehzade Yakup Beyi öldürtmesinden kaynaklandığını belirtmektedir.
  * İ.H.Uzunçarşılı'nın Büyük Osmanlı Tarihi adıyla toplanan çalışmasında, yıldırım lakabının kökeni olarak 1386(veya 87)'de Karamanoğlu'na karşı Konya Ovası'nda yapılan savaş gösterilir. Bu savaşta Şehzade Bayezid, sol kanattaki sipahilere komuta etmiş ve süratiyle dikkat çekmişti.
  * 17. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Bostanzade Yahya Efendi, Tarih-i Saf (Tuhefetu'l-ahbâb) adlı eserinde ise öfkeli ve kibirli olduğu için yıldırıma benzettildiğini yazmaktadır.
  * Osmanlı sultanları biyografilerini yazan Sakaoğlu'na göre Yıldırım olasılıkla öz Türkçe adıdır.
  * Münecimbaşı Ahmet Dede(?-1702)'nin yazdığı "Müneccimbaşı Tarihi" adlı kitabında ise bu lakabın yalnız kahramanlık ve şiddetinden dolayı verildiğini aktarır.

  İlk üç iddıanın yanlış olması çok olasıdır çünkü Sultan Murat, 1386 (hicri 788) yılında Karamanoğlu Ali Bey'e karşı kazandığı başarı üzerine Ahmet Celayir'e gönderdiği mektupta oğlu için Yıldırım lakabını kullanmıştır. O tarihte ne Kosova savaşı ne de Niğbolu savaşı söz konusudur.Bu durum, lakabın Konya Ovası savaşında verildiği tezini destekler.

  Eşleri

  1. Angelina Hâtûn - (1372'de evlendi), Şehzâde Musa'nın annesi; ikinci kocası Fernán González de Contreras ile María García de Segovia'nın oğlu Diego González de Contreras olan Bizans Prensesi;
  2. Devlet Şah Hâtûn - (1381'de evlendi) Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı; Musa Çelebi ( Rumeli Sultanı ) (ö. 1413) ve ( Düzmece ) Mustafa Çelebi (ö. 1401 ?? 1422) Şehzâdelerin annesi;
  3. Devlet Hatun, Muhammed Mevlânâ Celâleddin-î Belh-î Rûm-î'in oğlu Sultan Veled'in kızı Mutahhara Hâtûn'un soyundan gelen Germiyanoğlu II. Yakup Bey'in kızı, İsa Çelebi ve Sultan I. Mehmed'nin annesi;
  4. Hafsa Hatun, Aydınoğlu İsa Bey'in kızı;
  5. Sultan Hatun, Dulkadiroğulları Beyliği'inin altıncı hükümdarı Süleyman Şah'ın kızı;
  6. Mileva Olivera Despina Hâtûn, Sırbistan Kralı Lazar Hrebelyanoviç'ın kızı;
  7. Maria Hâtûn, İkinci kocası Payo Gómez de Sotomayor olan Macar Kontu János'un kızı.

  Erkek çocukları

  1. Şehzâde Ertuğrul (Çelebi)
  2. Şehzâde Musa - Bizans Prensesi Angelina'nın oğlu
  3. Emir Süleyman ( Çelebi ) (ö. 1411)
  4. ( Düzmece ) Mustafa Çelebi (ö. 1401 ?? 1422) - Devlet Şah Hâtûn'un oğlu
  5. Musa Çelebi (ö. 1413) - Devlet Şah Hâtûn'un oğlu
  6. İsa Çelebi ( 1380 - 1406 ) - Devlet Hâtûn'un oğlu
  7. Mehmed Çelebi ( 1389 – 1421 ) - Devlet Hâtûn'un Sultan olan oğlu
  8. Şehzâde Kasım

  Kız çocukları

  1. Erhundu Hatun
  2. Hundi Hatun
  3. Aruz Hatun
  4. Fatma