Yetki İtirazı Dilekçesi

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 7 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Yetki İtirazı,
  Yetki İtiraz Dilekçesi,
  Yetki İtirazı Dilekçe Örneği,

  Dosya Esas: /
  Duruşma Günü: /

  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  .........
  CEVAP VEREN
  DAVACI : Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  TEBELLÜĞ TARİHİ : //
  TALEP KONUSU : Yetki itirazına karşılık savunmamızın sunulması dileğidir
  AÇIKLAMALAR :1- Müvekkilim boşandıktan sonra memleketi olan Erzincana dönmüş, anne ve babama yakın olması açısından Erzincan İnönü Mahallesi, 118 Sokak, No: 10da kiralamış bulunduğum küçük eve yerleşmiştir Çalışmadığı için ve her hangi bir geliri bulunmadığı için boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmeden eski eşime karşı yoksulluk nafakası davası açmıştır
  2- Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinde (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) açmış olduğumuz yoksulluk nafaka davasına karşı davalı yetki itirazında bulunarak, boşanma davasının Ankarada görüldüğünü, yoksulluk nafakası davasının da Ankarada açılması gerektiğini ileri sürmüştür
  3- Oysa Medeni Kanunun 177 maddesine göre, boşanmadan sonra açılacak olan nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir Buna hükme dayanarak eski eşime karşı açmış olduğum yoksulluk nafakasını boşandıktan sonra yerleşmiş bulunduğum Erzincanda açmış bulunmaktayım
  DELİLLER : Her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK md 187/2 ve İlgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının yetki itirazının reddi ile mahkemenizin yetkili olduğuna karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim
  //
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza​