Yeşil Türbe Tarihi ve Özellikleri

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 13 Şubat 2012 tarihinde açılan konu 1. Yeşil Türbe Tarihi ve Özellikleri


  Yapılış Tarihi 1421 - Bursa
  Bani Çelebi Mehmed
  Yapı Yeşil Camii’nin güneyinde yer almaktadır. Mimarı Hacı İvaz Paşa olan türbe 1421 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Bursa’nın sembolü kabul edilen eser, çinileri ile oldukça önem teşkil etmektedir.

  MİMARİ ÖZELLİKLERİ
  Türbe sekizgen plan şemasına sahiptir. Merkezi kubbesi 6.60 metre olup, kubbenin oturduğu sekizgen kasnak ise 4.57 metre yüksekliğindedir. Kanağın her köşesinde küçük birer pencere açıklığı bulunmaktadır. İçten kubbeye geçiş elemanı olarak üçgen kuşak kullanışmıştır. Sivri kubbesiyle karakteristik bir üslup taşııyan türbe, dıştan bakıldığında tek katlı görünse de iki katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı sandukaların bulunduğu salon ve bunun altında yer alan basık tonozlu kripto vazifesi gören mezar bölümünden oluşmaktadır.Yapı oldukça süslüdür. Giriş kuzey cephesindendir. Girişin sağında ve solunda yer alan küçük mihraplar, kapı üzerindeki skalaktitler, kitabe, dilimli sivri kubbe, çeşitli renk ve motirflerdeki çiniler ile oldukça görkemli durmaktadır. Türbedeki çiniler kabartma ve sır tekniğinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır.Zemin katta bulunan sanduka Çelebi Mehmed’e aittir ve bu sanduka dahi çiniler ile kaplanmıştır. Sekiz köşeli yanları mermer, üzeri çini kaplı bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiş beyaz, mavi, sarı, lacivert çinilerden oluşan yazı bordürü ile anıtsallaştırılmıştır. Sanduka üzerinde bir de altın yaldızla yazılmış kitabe yer almaktadır.Girişin yanlarındaki mihraplar da süslenmiştir. Mihrap nişi yüksek tutulmuştur. Üzeri rumi, palmet, kıvrık dal motifleri, kalın yazı dizisi ve tepeliği ile Yeşil Camii mihrabını anımsatsa da kendine özgü bir tarzı da bulunmaktadır. Türbenin içindeki tüm duvarlar 3.000 metreye kadar yükselen altı köşeli firuze renkli çiniler ile altın yaldızlı rozetler insanı kendine hayran bırakmaktadır. Bu çinilerin ustasını kitabesinde isminin geçmesinden ötürü tanımaktadır. Bu usta Mecnun Mehmed’dir.