Yer çekimi kuvvetinin önemi nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Aysell tarafından 30 Haz 2010 tarihinde açılan konu

 1. Yer çekimi kuvvetinin önemi
  Yer çekimi kuvvetinin özellikleri
  Yer çekimi kuvvetinin önemi nedir?


  Hepimize anlatılan bir hikaye vardır. Newton'un yer çekimini nasıl bulduğuna dair.Bakalım yer çekimi neymiş? Nasıl ortaya çıkmış? ve önemi neymiş?

  Cisimleri Dünyanın merkezine doğru çeken kuvvet. Yer çekimi kuvveti, Ayı Dünya çevresinde yörüngede tutar ve Ayın yörüngeden kurtularak uzayda uzaklaşmasını önler. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine o cismin ağırlığı denir.

  Hız verilmeden yüksekten bırakılan cisimler, ağırlıkları nedeniyle yere doğru hareket ederler. Bu harekete serbest düşme denir. Cisimleri harekete geçirebilmek için kuvvet uygulamak gerekir. Ancak serbest bırakılan bir cisme kuvvet uygulandığı zaman bile cisim düşmeye devam eder. Bunun nedeni yer çekimi kuvvetidir. Serbest düşen cisimler, Newtonun İkinci Hareket Yasasına göre ivme kazanır. Buna yer çekimi ivmesi denir. Serbest düşen cisimler yer çekimi ivmesinin etkisiyle düzgün hızlanarak yere düşer. Yer çekimi kuvveti sabit olduğu için yer çekimi ivmesi de sabittir; yani düşen bir cismin hızının artış hızı, hep aynı kalır ve cisim düştüğü sürece her geçen saniyede hızı aynı miktarda artar.

  Ağırlık, Newtonun genel çekim yasasına göre çekim kuvvetleri sonucu oluşan bir büyüklüktür. Yeryüzünde yerin merkezinden uzaklaştıkça cisimlerin ağırlığı azalır. Bir cismin ağırlığı (G) o cismin kütlesi (m) ile bulunduğu yerin çekim ivmesi (g) çarpılarak hesaplanır. Bir cismin ağırlığı, bulunduğu yere göre değişir. Ayın kütlesi ve yarıçapı Dünyaya göre daha küçüktür. Bu yüzden bir cismin Aydaki ağırlığı Dünyadaki ağırlığının yaklaşık 1/6sı kadardır. Bir cismin kütlesi de madde miktarının bir ölçüsüdür ve ayırt edici bir özelliktir. Hiç değişmez. Dünyadan Aya doğru gidildikçe Dünyanın çekim kuvveti azalır ve Ayın çekim kuvveti artar. Bu iki çekim kuvvetinin eşit olduğu yerde cismin kütlesi değişmediği hâlde ağırlığı sıfır olur.

  Yer çekimi kuvvetinin, cismin kütlesine ve cismin yerin merkezine olan uzaklığına bağlıdır. Cismin kütlesi arttıkça cismin üzerindeki yerin çekim kuvveti de artar. Kütleler arasındaki çekim kuvvetiyle ilgili olarak Newton, günümüzde de geçerli olan Genel Çekim Yasasını bulmuştur. Bu yasaya göre, herhangi iki cisim birbirini, kütleleri çarpımıyla doğru orantılı, kütle merkezlerini birleştiren uzaklığın karesiyle ters orantılı bir kuvvetle çeker.

  F : Kütle çekim kuvveti
  m1 : Birinci cismin kütlesi
  m2 : İkinci cismin kütlesi
  G : Evrensel çekim sabiti
  d : Kütle merkezleri arasındaki
  uzaklık