Yeni sosyal güvenlik sistemi hakında bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 27 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


  1. Yeni sosyal güvenlik sistemi hakında bilgi

    Yeni sosyal güvenlik sistemi


    Yeni sosyal güvenlik sistemi hakında bilgi

    Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemiyle ilgili tartışmalar son yıllarda giderek artmış, sistemin varolan biçimiyle sürdürülemez olduğu ve yeniden yapılandırılması gerektiği bir çok kesim tarafından ortaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de varolan sosyal güvenlik sistemi hakkında özgün şeyler söylemek değildir. Amaçlanan, para politikasının çerçevesini çizmek ve uygulamakla görevli olanları, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili bugüne dek yapılmış tartışmalar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirmektir. Sağlık sigortasıyla ilgili tartışmalar bu alanda önemli bir yer tutmasına karşın, ayrı bir uzmanlık gerektirdiğinden, kapsam dışında tutulmuştur.


    Üçüncü bölümde, sistemin gelişmiş ve gelişmekteolan ülkelerde yaşadığı sorunlar irdelenmektedir. Dördüncü bölümde, uluslararası platformda tartışılan çözüm önerilerine değinilmiştir. Beşinci bölümde, Türk sosyal güvenlik sisteminin genel yapısı, sorunları ve önerilen çözümler üzerinde durulmuştur. Son bölüm ise, genel değerlendirme için ayrılmıştır.