Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilir

'Etüt Merkezi' forumunda Burcu tarafından 24 Kasım 2014 tarihinde açılan konu


 1. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilir

  (1) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
  (2) Seçim genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
  (3) Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanır.
  (4) Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.
  (5) Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
  (6) Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir şekilde boşalması hâlinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Cumhurbaşkanı seçim dönemi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmışıncı gün, makamın herhangi bir şekilde boşalması hâlinde ise boşalmayı takip eden gün başlar.
  (7) İkinci fıkrada öngörülen süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim takvimi resen belirlenir ve ilân edilir.