Yeni Astsubay Rütbeleri,Yeni Astsubay rütbe isimleri

'Haberler' forumunda Dark tarafından 26 Tem 2009 tarihinde açılan konu

 1. Yeni Astsubay rütbeleri

  YENİ ASTSUBAY RÜTBE İSİMLERİ:

  Astsb.Çvş. Yerine : ERBEY- (Erby.) \ Anlamı: Teğmen Yardımcısı

  Astsb.Kd.Çvş. Yerine : ÜSTBEY- (Üsby.) \ Anlamı: Üsteğmen Yardımcısı

  Astsb.Üçvş. Yerine : OLBEY- (Olby.) \ Anlamı: Yüzbaşı Yardımcısı

  Astsb.Kd.Üçvş. Yerine : AKBEY- (Akby.) \ Anlamı: Binbaşı Yardımcısı

  Astsb.Bçvş. Yerine : SANBEY- (Snby.) \ Anlamı: Yarbay Yardımcısı

  Astsb.Kd.Bçvş. Yerine : SERBEY- (Srby.) \ Anlamı: Albay Yardımcısı

  Eski Rütbeler:
  [​IMG]

  Rütbe isimlerinde ayrıca Astsubay Erbey gibi her rütbede Astsubay ifadesinin çıkarılması gerekmektedir. Çünkü Astsubaylık bir statüdür dolayısıyla her rütbenin önünde ayrıca bir isim olarak konulması yanlıştır. Örneğin Subay rütbelerinde Subay Teğmen, Subay Üsteğmen ifadeleri yer almıyorsa Astsubay rütbelerinde de statü isimleri rütbe isimleri ile birlikte kullanılmamalı, rütbe isimleri subaylarda olduğu gibi tekil olarak kullanılmalıdır.

  Ayrıca TÜRK Dil kurumunca söz konusu Astsubay rütbe isimlerinin sözlüklere işlenmesi sağlanmalıdır.

  YENİ ASTSUBAY RÜTBE İŞARETLERİ:

  Astsubayların rütbe işaretlerinin apolet alınmasına paralel olarak, görsel anlamda da rütbe işaret şekillerinin değişmesi ve rütbeler arasındaki farkın açık ve anlaşılır ve elbise ile uyumlu halde olması gerekmektedir. Bu kapsamda; Astsubay Hazırlama Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin ve Astsubayların önerilen yeni rütbe işaretleri aşağıda sunulmuştur.

  ASTSUBAYLARIN RÜTBE İŞARETLERİNİN APOLETE ALINMASI:

  Astsubayların mevcut rütbe işaretleri TSK’da görev yapan uzman jandarma, uzman erbaş ve erbaşlar ile karıştırılmaktadır. Statüsü subay yardımcısı olarak belirlenen Astsubayların rütbe işaretlerinin de subaylarda olduğu gibi apolette olması hem bu görsel karışıklılığı giderecek hem de statülerine uygun hale gelerek Astsubayların mesleki motivasyonlarını artıracaktır. Ayrıca elbiselerde kollarda bulunan rütbe işaretleri elbiselerin yıkanması ya da temizleme esnasında biçim özelliğini kaybetmekte ve bozuk bir görüntü oluşmaktadır. Personelin bunu önlemek için rütbelerini kollarına diktirmeleri yerine fermoteks yapışkan ile tutturmaları ise rütbelerin sanki elbiselerde emanet duruyormuş gibi hoş olmayan bir görüntü vermektedir. Astsubay rütbelerinin apolete alınması hemen hemen tüm dünya ordularında Astsubaylarda olduğu gibi standartlığı sağlayacak ve rütbe işaretlerinin tahrip olmasının önüne geçilecektir.

  YENİ ASTSUBAY RÜTBELERİ BEKLEME SÜRELERİ:

  Değişiklik ile rütbe bekleme süreleri yeniden düzenlenmiştir. 1999 ve 2002 yıllarında yapılan değişiklik ile ülkemizin sosyal güvenlik sistemi gözden geçirilerek erken sayılabilecek yaşlarda emekli olmanın önüne geçmek ve işgücüne dahil olan kesimin daha fazla sistemde kalması ve kesenek yatırması ile emeklilik sistemi revize edilmiştir. Bu uygulama ile emeklilik yaşı kanun yürürlüğe girmeden önceki yıllarda mesleğe başlayanlar için kademeli olarak, kanunun yürürlük tarihinden sonra mesleğe başlayanlar için ise kadınlarda 58 erkeklerde 60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca halen üzerinde çalışılmakta olan yeni Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası hükümlerine göre emeklilik yaşı kademeli olarak artırılması öngörülmekte ve 2048 yılında kadın ve erkeklerde 65 olarak eşitlenmesi öngörülmektedir.

  Bu uygulamalarla önceden 20 yıl çalışarak emekliliğine hak kazanan Astsubaylar kademeli olarak en az 30 ve daha fazla hizmet süresini tamamlamalarına müteakip emekli olabileceklerdir. Mevut rütbe bekleme süresine göre Astsubaylar genç yaşta ve süratle Sanbey ve Serbey rütbelerine yükselmekte ve özellikle Serbey rütbesinde meslek hayatının yarıyılını geçirmektedir. Rütbe isim ve işaretlerinin yanında rütbe süreleri subaylarınki ile eşitlenerek hem subaylar ile rütbe bekleme süreleri standart hale gelmiş hem de genç yaşta mesleğin son rütbelerinde bekleme süreleri makul oranda belirlenmiş olacaktır.

  ERBEY 3 YIL

  ÜSTBEY 6 YIL

  OLBEY 6 YIL

  AKBEY 5 YIL

  SANBEY 3 YIL

  SERBEY 5 YIL

  CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞYAVERLİĞİ KADROSUNDA HER KUVVETTEN BİR ASTSUBAYIN “CUMHURBAŞKANI ASTSUBAY YAVERİ” OLARAK ATandIRILMASI:

  TÜRKİYE Cumhuriyeti devletinin başı ve aynı zamanda TÜRK Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanlığı makamının Başyaverliği kadrosunda, TÜRK Silahlı Kuvvetlerini ve Astsubayları temsil edecek rütbe ve nitelikte her kuvvetten bir Astsubayın “Cumhurbaşkanı Kara/Deniz/Hava/Jandarma Astsubay Yaveri” olarak atandırılması ve çalışması Astsubayların TSK içinde Cumhurbaşkanlığı katında da temsiline olanak sağlayacaktır. Diğer dünya ülkeleri incelendiğinde Devlet başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlıklarının Askeri Yaverlik kadrolarında Astsubayların da görev yaptığı görülmektedir. Bu çalışma ile Astsubaylar TÜRKİYE Cumhuriyeti devletinin en üst makamında da temsil edilecektir.

  ASTSUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİNİN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ONAYLANMASI:

  Statülerine uygun olarak Astsubayların terfilerinin Cumhurbaşkanlığı makamınca onaylanması yeni rütbe düzenlemesi terfi onay sisteminin de değişmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

  ASKERİ İDARİ ATAŞE KADROSU BULUNMAYAN ASKERİ ATAŞELİKLERE İDARİ ATAŞE KADROLARININ AÇILMASI:

  Son dönemdeki mesleki ve eğitim seviyelerindeki gelişimlerine paralel olarak Astsubayların yabancı dil seviyeleri ve her sene yapılan Genel Dil sınavındaki başarıları artmaktadır. Genel Dil barajını geçen Astsubay sayısının her sene artmasına rağmen yurtdışı daimi görev kadrolarındaki Astsubay sayısının yetersiz olması nedeniyle daimi göreve giden Astsubay sayısı kısıtlı rakamlarda kalmaktadır. Askeri Ataşelik bulunan ülkelerin Askeri Ataşelik kadroları incelendiğinde hemen hemen yarısında Astsubay kadrosu olan İdari Ataşe olmadığı görülmektedir. Askeri İdare Ataşe bulunmayan bu ülkelerdeki Ataşeliklerde İdari Ataşe’nin yapacağı görevler için mahallinden personel çalıştırılmaktadır. Askeri İdare Ataşe kadrosu bulunmayan Ataşeliklerde İdari Ataşe kadrosu açılmasıyla yabancı dil barajını geçen Astsubayların sayısı ile orantılı olarak daimi görev kadrosu artacak ve yeterli yabancı dil bilgisi bulunan daha fazla Astsubay daimi görev yapabilecektir.

  SINIF OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIKLARINDA “ÖĞRETMEN YARDIMCISI” KADROSUNDA GÖREV YAPAN ASTSUBAYLARIN “ÖĞRETMEN” OLARAK ATandIRILMASI:

  YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMIŞ ASTSUBAYLARA KIDEM VE KADEME İLERLEMESİ VERİLMESİ VE AKADEMİK UZAMANLIKLARINA UYGUN KADROLARDA ÇALIŞTIRLMASI:

  ASKERİ CEZA KANUNU İLE İLGİLİ YAPILACAK DÜZENLEME:

  Askeri Ceza Kanunun 171’inci maddesinde TSK personelinin ceza yetkileri belirlenmiştir. Bu çizelgeye göre, Astsubayların “müfrez bulundukları sürece” ceza vermeye yetkili oldukları ve askeri öğrencilere ceza verme yetkilerinin olmadıkları görülmektedir. Günümüzde Astsubaylar asaleten ya da vekâleten Askerlik Şube Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, Astsubay Hazırlama ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Takım Komutanı olarak atandırılmaktadır. Dolayısıyla Astsubayların ceza verme yetkilerinde “müfrez bulundukları sürece” ibaresinin kaldırılması ve Astsubay Hazırlama Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu ile Astsubay Temel Eğitimi öğrencilerine ceza verme yetkileri sağlanmalıdır.

  ÖZLÜK HAKLARI:

  Maaşlar arasındaki orantısızlığın giderilmesine yönelik;

  ERBEY : TEĞMEN : %79

  ÜSTBEY : ÜSTEĞMEN : %80

  OLBEY : YÜZBAŞI : %83

  AKBEY : BİNBAŞI : %73

  SANBEY : YARBAY : %65

  SERBEY : ALBAY : %61

  Oranında maaş almaktadır. Maaş oranı olarak Öngörülen : % 80 onarının sağlanması gereklidir.

  1’inci Derecenin 4’üncü Kademesine yükselme.

  Sanbeylere 8.000 gösterge oranında Temsil ve görev tazminatı, 2.000 gösterge oranında Makam Tazminatı

  Serbeylere 9.500 gösterge oranında Temsil ve görev tazminatı, 3.500 gösterge oranında Makam Tazminatı ayrıca Serbey rütbesinden kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye ayrılanlara ise 9.500 gösterge oranından ayrıca kadrosuzluk tazminatı ödemesi. Bu tazminatların emekli aylıklarına da yansıtılması gerekmektedir.

  MECBURİ HİZMET SÜRESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR:

  926 sayılı TSK Personel Kanununun 112’nci maddesinde belirlenen 15 yıllık mecburi hizmet süresi, askeri okulda okutulan sürenin iki katıyla sınırlı olmalıdır. 15 yıl olan sürenin özel şartlar düşünülerek düşürülmesinin uygun olmadığı değerlendirilirse, en azından 15 yıl olan mecburi hizmet süresini tamamlamayan personelin diğer tüm kamu kesiminde çalışan memurlarda olduğu gibi bu sürenin eksik kalan kısmına hesaplanacak olan tazminatı ödemek koşuluyla sistemden ayrılmasına olanak tanınmalıdır. Böylelikle kendi isteğiyle ayrılmak isteyen personele herhangi bir disiplinsizliğe meydan vermeden yetiştirme maliyetinin geri alınmasıyla istifa etmesine olanak sağlanacaktır.

  YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DİĞER UYGULAMALAR:

  Yeni düzenleme ile SERBEY rütbesindeki Astsubaylar nöbet hizmetinden muaf tutulacaktır. ÜSTBEY rütbesinin 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı yıllarında en az 4 yıl süreli fakülte ya da yüksek okul bitirmiş Astsubaylar ile en az ÜSTBEY rütbesinde ve 32 yaşını doldurmamış Yüksek Lisans, 35 yaşını doldurmamış Doktora eğitimi almış Astsubaylar subaylık sınavına müracaat edebilecektir. 35 yaşını doldurmamış ve Doktora eğitimi almış Astsubaylar subaylık seçme yazılı sınavından muaf tutulup, sözlü mülakat sonucu Subaylığa naspedilebilecektir.

  ÖRNEKLER:

  Eski Hali: Yeni Hali:

  P.Astsb.Çvş. P.Erby.

  Tnk.Kd.Bçvş. Tnk.Serby.

  Dr.Per.Bçvş. Dr.Per.Snby.
   
 2. Cevap: Yeni Astsubay Rütbeleri,Yeni Astsubay rütbe isimleri

  Sıhhiye Çavuş Pardus Emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım :D