Yeni Anayasaya göre Cumhurbaşkanı olma şartı

'Etüt Merkezi' forumunda Meryem tarafından 18 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir?

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. maddesinin Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

  Cumhurbaşkanının Seçilme Koşulları aşağıdaki gibidir;

  Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olmak,

  Kırk yaşını doldurmuş olmak,


  Yükseköğrenim yapmış olmak,

  Türkiye Büyük Ulus Meclisi azası olmak yâda milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak gerekir.

  Halk tarafından seçilir (Önceden TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ seçerdi)

  Reisicumhurun görev müddeti beş senedir (Önceden 7 senedi).

  Bir kimse en fazla iki kez Reisicumhur seçilebilir. (Önceden bir sefer seçilirdi)