Yedi meşaleciler

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 5 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. YEDİ MEŞALECİLER

  Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde beyannameyle ortaya çıkan ilk topluluktur. Kitaba şiir veren yedi gençten ötürü Sabri Esat tarafından “Yedi Meşaleciler” adı verilen topluluğun üyeleri şunlardır:


  Muammer Lütfi Bahşi
  Vasfi Mahir Kocatürk
  Kenan Hulusi Koray
  Yaşar Nabi Nayır
  Ziya Osman Saba
  Sabri Esat Siyavuşgil
  Cevdet Kudret Solok


  Edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılanan topluluk, Yusuf Ziya Ortaç’ın da teşvikiyle, on beş günde bir yayımlanan “Meşale” adında bir dergi de çıkarmıştır. Kenan Hulusi yönetiminde çıkan ve sanat anlayışından dolayı Ahmet Haşim’in de desteklediği ve yazılar verdiği dergi, sekiz sayı çıkarılabilmiştir.

  Topluluğun ortak çıkardıkları Yedi Meşale adlı kitabın önsözünde açıkladıkları ilkeleri şunlardır:

   Sanat sanat içindir.
   Edebiyatta daima yenilik içtenlik canlılık peşinde olunmalıdır.
   Sanatçılar geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemelidir.
   Batılı sanat anlayışıyla sanat yapılmalıdır.

  Yedi Meşaleciler;

   Şiirlerinde aşk, aile sevgisi, yaşama sevinci, çocukluk günlerine özlem gibi temaları yeni mecazlarla ve söyleyişlerle işlediler.
   Hece ve kafiye bakımından geleneğe bağlı kaldılar.
   Memleketçi edebiyatçıların elinde kısırlaştığına inandıkları şiire bir açılım getirmek üzere, “canlılık, samimiyet ve daima yenilik sloganıyla hareket ettiler.
   Fransız şiirinden Verlaine, Mallarme, Baudelaire’ den etkilendiler.

  Yedi Meşaleciler Beş Hececilere tepki olarak doğmuş; ancak onları taklit etmekten öteye de gidememişlerdir. Bu yönüyle Fecr Ati’ye benzerler. Ziya Osman Saba dışındaki üyelerinin şiiri bırakıp edebiyatın diğer türlerine yönelmesinin de etkisiyle, önemli bir yenilik getiremeden dağılmışlardır.

  Yedi Meşalecilerin üyeleri Kenan Hulusi Koray hariç hepsi şairdir. Kenan Hulusi Koray ise hikâyecidir.


  Vasfi Mahir Kocatürk(1907–1961)

   Mülkiyeyi bitirmiş, çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği yapmış, 1950–1954 arasında Gümüşhane milletvekilliği yapmıştır.
   Önce epik şiirler yazmış, daha sonra hece ölçüsüyle, âşık tarzında şiirler yazmıştır.
   Şiirlerinde kahramanlık, fedakârlık, milli duygular, vatan ve millet sevgisi gibi temaları işlemiştir.
   Şiirlerinin yanı sıra manzum oyunlar, çocuk hikâyeleri, antolojileri ve edebiyat araştırmaları da vardır.
  Eserleri:
  Şiir:Dağların Derdi, Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon, Hayat Şarkıları
  Oyun: Yaman, Sanatkâr
  Diğer: En Güzel Türk Manileri, Divan Şiiri Antolojisi, Türk Edebiyat Tarihi, Türk Edebiyatı Antolojisi


  Cevded Kudret Solok(1907–1992)

   Yedi Meşalecilerin daha çok edebiyat araştırmalarıyla tanınan üyesidir. Türk Dil Kurumu' nda, çalışmış, edebiyat ders kitapları yazmıştır.

   Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde yalnız bireyin dünyasındaki buruk, içedönük, karamsar duygularını yansıtan konuları işlemiştir. Daha sonra ölçüsüz ama kafiyeli şiirler denemiştir.

  Eserleri:
  Şiir: Birinci Perde
  Oyun: Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde Rüya, Kurtlar, Danyal ve Sara
  Roman: Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız, Sokak
  Diğer: Örnekleriyle Edebiyat Bilgileri, Türk Hikâye ve Roman Antolojisi, Ortaoyunu, Batı Edebiyatından Seçme Parçalar

  Ziya Osman Saba(1910–1957)

   Yedi Meşalecilerin en istikrarlı şairidir. Şiir yazmaya genç yaşlarda başlamış, ilk şiirini 1927’de Serveti Fünun dergisinde yayınlamıştır.
   Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinin yanı sıra Batılı nazım biçimleriyle ve serbest nazımla yazdığı şiirleri de vardır.
   Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi, yoksullar, Allah’a ve kadere boyun eğiş gibi konuları işlemiş, arı ve temiz bir dille hüzünlü şiirler yazmıştır.
   Öykülerinde ise çoğunlukla anılarını anlatmıştır. Öykülerinde tam bir hatıra karakteri bulunan sanatçı insan ve hayat sevgisini işlemiş, her olayda iyimserlik aramaya çalışmıştır.
   Yalın dili, gösterişe kaçmayan, lirik ve içten söyleyişiyle edebiyat dünyasında yer edinmiştir.
  Eserleri:
  Şiir: Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak
  Hikâye: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul
  Concourt Kardeşlerden Germine Lacerteux adlı bir roman çevirisi de vardır.

  Sabri Esat Siyavuşgil(1907–1968)

   İlk şiirleri 1927'de "Güneş" ve "Hayat" dergilerinde yayınlanmış, Ulus, Yeni Sabah, Haber gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır.
   Dışavurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler yazmıştır.
   Fransız şairlerin şiirlerini çevirmiş, Edmond Rostand’ın ünlü oyunu "Cyrano de Bergerac"ın Türkçe çevirisiyle tanınmıştır.
   Psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyatla ilgili yazıları birçok dergi ve gazetede yayınlanmış, ayrıca Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerini de Fransızcaya çevirmiştir.
  Eserleri
  Şiir: Odalar ve Sofalar
  İnceleme: İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul, Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, Karagöz


  Muammer Lütfi Bahşi(1927–1947)

   Yedi Meşale üyelerindendir. Arkadaşlarıyla birlikte aruzla ve heceyle daha sonra serbest tarzda şiirler yazmıştır.
   Topluluk dağıldıktan sonra şiirler yayınlasa da bu şiirlerini bir kitap haline getirememiştir.

  Kenan Hulusi Koray(1906–1943)

   Yedi Meşale topluluğunun tek nesir yazarıdır. Gazeteciliğin de etkisiyle küçük hikâye tarzını benimseyen yazar korku romanı türünde eser veren ilk sanatçılardandır.
   Hikâyelerinin kurgusu sağlam olan yazar kurgudaki aşırı hassasiyetinden dolayı diyaloglardaki ve ayrıntı zenginliğindeki canlılığa önem vermemiştir.
   Bazı hikâyelerinde Anadolu’ya yönelen sanatçı genç yaşta ölmüştür.


  Eserleri:
  Öykü: Bir Yudum Su, Bahar Hikâyeleri, Bir Otelde Yedi Kişi
  Roman: Osmanoflar, Son Öpüş, Büyük Öykü

  Yaşar Nabi Nayir(1908–1981)

  Edebiyata şiirlerle başlamış, daha sonra roman, hikâye, fıkra, makale gibi türlerle ilgilenmiştir.
  Şairliğinden ziyade yayın dünyasına hizmetleriyle tanınmıştır. Varlık yayınevini kurmuş, uzun yıllar Varlık dergisini yönetmiştir.
  Varlıkta çıkan yazılarında dil, edebiyat ve sanatla ilgili düşüncelerini açıklamış, yazınsal görüşleriyle Türkçenin sadeleşmesine ve Atatürkçülük düşüncesinin yerleşmesine çalışmıştır.

  Eserleri:
  Şiir: Karamanlar, Onar Mısra
  Roman: Bir Kadın Söylüyor, Âdem ve Havva
  Öykü: Bu da Bir Hikâyedir, Sevi Çıkmazı
  Oyun: Mete, İnkılâp Çocukları, Beş Devir, Köyün Namusu