Yazılı Olan Kurallar Nelerdir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda EyLüL tarafından 22 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Yazılı Olan Kurallar  Yazılı Olan Kurallar Neler

  Yazılı kurallar, bir toplum içerisinde kanunlarla veya kesin sınırlarla belirlenmiş normlar olup, kişiden kişiye değişmezler. Hukuki metinler yazılı kuralların başlıcalarıdır.

  Toplum hayatını düzenleyen yazılı hukuk kurallarıdır. Bunlar anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik adlarını alırlar. Bu hukuk kuralları, hem bireylerin birbirleriyle hem de devletle olan ilişkilerini düzenler. Bunlar toplumdaki bireylerin uyması zorunlu olan kurallardır. Hiç kimse yasaların düzenlediği bu kurallara uymama hakkına sahip değildir.

  Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik yazılı kurallardandır.

  Hukuk kuralları herkes için geçerli olan genel kurallardır. Kişilere göre farklı uygulanmaz.

  Yazılı kuralları devlet koyar. Yurttaşlar bu kurallara uymak zorundadırlar. Uymayanlar devlet tarafından belirlenen suç özelliğine göre cezalandırılırlar.Yazılı kuralları genel ve özel kurallara olmak üzere iki kısımda ele alınır..

  Genel Kurallar
  Toplumu oluşturan tüm bireylerin uyması gereken kurallardır. Hırsızlık yapmamak, başkalarının haklarını ihmal etmemek, başkalarının canına ve malına zarar vermemek, askerlik yapmak, vergi vermek gibi.

  Özel Kurallar
  Kişinin içinde bulunduğu toplumun yaşayışını düzenleyen özel kurallardır. Okula giden bir öğrencinin okulda uyması gereken özel kurallar gibi.


  ANAYASA

  Yazılı kuralların en önemlisi anayasadır.Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirten, vatandaşların temel haklarını tespit eden yazılı belgedir.Anayasa devletin temel kanunudur. Bu bakımdan yasa, tüzük ve yönetmeliklerden önce gelir. Hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. Anayasa devletin temel niteliklerini tanımlar ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirtir.Yasa ise, devletin yasama organı tarafından anayasaya uygun olarak hazırlanmış, herkesin uymak zorunda olduğu yaptırıma bağlı kurallardır.