Yay Burcunda Güneş Tutulması ve Etkileri

'Kadınların Dünyası' forumunda EyLüL tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Yay Burcunda Güneş Tutulması ve Etkileri
  25 Kasım 2011'deki Güneş tutulması Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
  Güneş Tutulması 25 Kasım 2011,Güneş Tutulmasının Etkileri

  25 Kasım 2011 tarihinde parçalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Güney Afrika, Antarktika, Tazmanya ve Yeni Zellandadan gözlemlenecek tutulma Türkiyeden gözlemlenmeyecek.

  2 derece Yay burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasının üzerimizde yaratacağı etkileri tahmin etmek için öncelikle tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcunun özelliklerini analiz etmekte fayda var.

  Yay burcunun temel yönelimi yeni şeyler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak, daha geniş alana yayılmaktır. Bunu yapabilmek için kendini ifade edebilme özgürlüğüne kavuşma arzusundadır.
  Sosyal kuralların getirdiği kısıtlamalara ayak uydurmakta, sosyal statüyü kabullenmekte zorlandığından, toplumsal reformlar yapan, idealizmle özdeşleştirilmiş bir burçtur ve aynı zamanda sosyal düzeni sağlamak için sözcülük etmeyi de misyon edinmiş bir profil çizer.
    2. Cevap: Yay Burcunda Güneş Tutulması ve Etkileri

  Türkiye Nasıl Etkilenecek?

  Tutulma anına yönelik astroloji haritasını Ankaraya göre düzenlediğimizde Yay burcunun yükselmekte olduğunu görüyoruz. Bu demektir ki uluslar arası işler ve global konular, eğitim, medya ve yayıncılıkla ilgili temalar, yasalar ve yasama organlarıyla ilgili durumlar ön planda olacak.

  Tutulma derecesi astroloji haritasının 12. evine denk düşüyor. Dünya Astrolojisinde 12. ev kontrol dışı gelişen durumları, kayıpları, afet ve salgınları, yardıma ihtiyacı olanlar için kurulmuş tesisleri, senatoryum ve hastaneleri, sosyal yardım gruplarını, ihmalkarlıklar yüzünden ortaya çıkan kayıpları ve toplumu etkileyen sahtekarlıkları, hapishaneleri ve mahkumları, gizli faaliyetlerde bulunan örgütleri, ülkenin gizli düşmanlarını ve perde arkasında süre giden oyunları temsil eder. Önümüzdeki en azından bir yıllık süreçte bu temalar hayatımızda önemli rol oynayacak demektir.

  Haritanın 1. evinde Yay burcunda yerleşmiş Merkür-Venüs ikilisi, uluslararası iletişim ve haberleşmenin ve uluslararası ticaretin, global piyasalardaki değişimlerin günlük hayatımızda çok önem taşıyacağını gösteriyor. Plütonun da burada olması büyük mücadele döneminde olacağımızı ve ekonomik anlamda dönüştürücü etkilerin devrede olacağını gösteriyor (Oğlak burcundaki Plüton Whole Sign ile 2. eve denk düşüyor).

  Haritanın 3. evi girişine denk düşen Neptün-Kiron kavuşumu, yakın bölgemizde olan bitenler konusunda veya bu bölgeye nasıl müdahale edileceği konusunda kafaların karışık olduğunu ve kararsızlığı, bölgeye yönelik operasyonlarda verilmesi muhtemel kayıpları ve üzüntüleri ifade ediyor.

  Haritanın 4. ev girişine denk gelen Uranüs, önümüzdeki yıl genelinde yaşanması muhtemel iç gerginlikleri, muhalefet partilerinin kendi içlerinde yaşayacakları bazı değişiklikleri (yönetici veya tavır değişiklikleri) ifade etmesinin yanı sıra, doğal afetlerde (özellikle deprem) artışı da gösteriyor.

  Haritanın 5. evine Boğa burcuna yerleşmiş geri hareketli Jüpiter, borsa ve spekülatif piyasalarda gerilemeleri, şans ve fırsatların gecikmeli geleceğini gösteriyor. Çocuklar ve gençlerin eğitimleriyle ilgili konularda bazı reformlar yapılabilir, ama gecikmeli olarak. Spor ve sanatta da başarı var, ama beklenen ölçüde değil.

  Haritanın 1-7 eksenine denk düşen Ay Düğümleri, bu tutulma sonrasında yaşanması muhtemel kadersel gelişmeleri, ülkeler arasında giderek dikkat çekerken, bazı açık düşmanlıklar da kazanacağımızı, bazı anlaşmalarımızın zarar göreceğini ya da feshedilebileceğini düşündürüyor ve uluslararası davalarda kayıplar verilmesi riskini gösteriyor.

  Haritanın 9. evine denk düşen Başak burcundaki Mars, uzak komşularla sorunları, hukuksal ve yasalarla ilgili konularda verilecek mücadeleyi, bu konuda kılı kırk yarmak ve yasa değişikliği esnasında sunulacak tasarıları çok iyi detaylandırmak gerekeceğini, kültürel veya inançlarla ilgili konularda gerginlikler riskini gösteriyor.

  Haritanın 11. evine denk düşen ve Terazi burcunda güçlü yerleşimdeki Satürn, ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda Meclisten çıkacak önemli kararları, kanun ve yasaların çıkarılması konusundaki kararlılığı, denge ve adaleti sağlama şansını (Venüs-Satürn altmışlığı) gösteriyor.

  Tutulma haritasını Türkiye astroloji haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, tutulma derecesinin TC astroloji haritasının 6. evi üzerine denk geldiğini görüyoruz. Dünya Astrolojisinde 6. ev ülkenin memurlarını, hizmetlilerini, asker ve polis gibi güvenlik güçlerini, küçükbaş ve evcimen hayvanları, halkın hastalık ve zayıflıklarını temsil eder. Bu şartlarda önümüzdeki bir yıllık süreçte bu konular önem kazanacak demektir. Bu yerleşim özelinde askeri gücümüzün öne çıkacağını ve güvenlik güçlerinin aktif olacağını göstermektedir. Paralel bir biçimde tutulma haritasının Marsının astrolojik haritamızın 3. evine denk düştüğünü görürüz ki bu alan yakın çevre, sınır komşularıyla ilişkilendirilir ve astrolojide Mars kavga, rekabet, agresyon, terör, savaş, güvenlik için verilen mücadele demektir. Bu şartlarda yakın bölgemizde, Orta Doğuda tansiyon yüksek olacak ve yakın bölgeye yönelik etkin operasyonlar devam edecek hatta şiddeti artacak gibi gözükmekte.

  Tutulma haritasının Satürn derecesinin Türkiye astrolojik haritasının uluslararası ilişkiler ve anlaşmaların yanı sıra burada yerleşmiş gezegenin karakterine göre uluslararası davalar, açık düşmanlıklar, rekabet ve savaşlarla ilişkilendirilen 7. evine denk düşüyor olması da yukarıda bahsettiğimiz muhtemel senaryoyu doğrulamakta. Anlaşılıyor ki oldukça sıkı ve mücadeleli bir sürece doğru ilerliyoruz.

  Tutulma haritasının Satürn derecesinin Türkiye astrolojik haritasının Satürn-Merkür kavuşumunun derecesine denk düşüyor olması, önemli kararlar alma, geleceğimizle ilgili inisiyatif ve sorumluluk alma zamanlarında olduğumuzu işaret etmektedir. Satürnün astroloji haritamızdaki konumu görev ve sorumluluk alanının iç güvenlik ve sınırlarımız, geleceği inşa etmek üzere alacağımız kesin yönümüz, geçmişimizden ve atalarımızdan getirdiğimiz değerlerimiz ve kalıtsal mirasımız, çocuklarımız-gençlerimiz ve onların eğitimleri, aracı görevi üstleneceğimiz durumlarla ilişkili gözükmektedir.

  “Satürn Dönüşü: Önemli Kararlar Alma Zamanı yazımda da belirtmiştim. Türkiyenin 19 Kasım 2011-8 Mayıs 2012 arasındaki dönemde yakın çevre ve komşularla ilişkiler, kardeş devletlerle yapılacak önemli işbirlikleri, girişim alanında uzun süreli kalma üzerine odaklanacağı görülmekte. Türkiye sınırlarını ilgilendiren bölgede asayiş ve düzeni, denge ve huzuru (Terazi) sağlama amaçlı (Satürn) uzun dönem kalma kararı alabilir. Bir tampon bölge (Satürn) ya da tarafsız denilebilecek bir alan (Terazi) oluşturabilir.

  Tutulmanın Etkilerini Ne Zaman Göreceğiz?

  Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler.