Yavuz Sultan Selim Savaşları

'Tarih Bölümü' forumunda Bella tarafından 4 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Yavuz Sultan Selim Dönemindeki Önemli Olaylar,  YAVUZ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI:
  1)- Şehzadeler Sorunu
  2)- İran Seferi ve Çaldıran Savaşı(1514)
  3)- Turnadağ savaşı(1515)
  4)- Mısır Seferi(Memlük Seferi)

  [​IMG]

  1)- ŞEHZADELER SORUNU:
  Yavuz Sultan Selim babasının yerine tahta geçtikten sonra, ağabeyleri Ahmet ve Korkutun tahtı ele geçirmelerini engellemek amacıyla Fatih Kanunnamesine dayanarak şehzadeleri etkisiz hale getirdi.
  NOT: Böylece Yavuz, Cem olayına benzer bir olayın yaşanması ve Avrupanın işe karışmasını engellemiş oldu.

  2)- İRAN SEFERİ VE ÇALDIRAN SAVAŞI(1514)
  Sebep: Safevilerin Doğu Anadoluyu ele geçirmek istemeleri ve Şiilik propagandası yapmaları.
  Savaş: 1514 yılında Safevi Devleti hükümdarı ŞAH İSMAİL ile Osmanlı Hükümdarı YAVUZ arasında ÇALDIRAN
  ovasında yapıldı. Savaşı Osmanlılar kazandı.
  Önemi: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda şiilik tehlikesi ortadan kalktı.

  3)- TURNADAĞ SAVAŞI(1515)
  Bu savaşla Anadolu Beyliklerinin(Dulkadir ve Ramazanoğulları) siyasi varlığı kesin olarak sona erdi.
  Böylece Anadolu Türk Birliği sağlandı.

  [​IMG]

  4)- MISIR SEFERİ(MEMLÜK SEFERİ)
  Sebepleri:
  a)- Fatih döneminde başlayan Hicaz su yolları meselesi
  b)- Memlüklerin Cem Sultanı himaye etmeleri
  c)- Osmanlılar ile Memlükler arasında Dulkadiroğulları yüzünden çekişme.
  d)- Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurmaları.
  e)- Yavuzun Memlük topraklarını ele geçirerek BAHARAT yolunu denetim altına almak istemesi.
  f)- Her iki devletinde Türk-İslam dünyasının lideri olma mücadelesi.

  Savaşlar: Yavuz Sultan Selim 1516′ da MERCİDABIK Savaşında Memlük ordusunu yenerek Suriye ve
  Filistin topraklarına sahip oldu.1517′de RİDANİYE Savaşında Memlük ordusunu ikinci kez
  yenerek, bu devleti ortadan kaldırdı.Mısır toprakları Osmanlılara katıldı.

  MISIR SEFERİNİN SONUÇLARI:
  1)- Memlük Devletinin ortadan kalkmasıyla bu devletin toprakları Osmanlılara katıldı.( Suriye,
  Filistin, Hicaz,Mısır)
  2)- Baharat yolunun denetimi Osmanlı Devletine geçti.
  3)- Halifelik ve İslamın kutsal emanetleri Osmanlılara geçti. (Böylece Osmanlı Devleti İslam
  Dünyasının Lideri oldu.)
  4)- Venedikliler Kıbrıs Adası için Memlüklere verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başladılar.

  [​IMG]

  Osmanlı Devleti Baharat yolundan beklenen ticari kazancı elde edemedi. Çünkü Avrupalıların Ümit
  Burnunu bulmalarıyla Coğrafi yollar değişmiştir.

  Yavuzun İran ve Mısır seferleri sonucunda burada bulunan kültürel eserler ile bilim adamları ve
  sanatçılar İstanbula getirilmiş, böylece Osmanlı Kültüründe doğunun etkisi artmıştır.

  YAVUZ SULTAN SELİMİN DOĞU SİYASETİ:
  Yavuz Sultan Selimin amacı bütün Türkleri ve müslümanları tek bayrak altına toplayarak Türk-İslam
  birliğini sağlamaktı.