Yaş'a takılan emekliler için yasa tasarısı

'Haberler' forumunda Elfida tarafından 27 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


  1. [​IMG]

    TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan erkek ise adına 9 bin gün, kadın ise 7 bin 200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirilmiş olanlar; yürürlükteki yasanın hükümlerine bakılmaksızın düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde yaşlılık aylığından yararlandırılacak.

    Teklifin gerekçesinde, kamuoyunda "emeklilikte kademeli geçiş" olarak bilinen hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından çıkarılan yasayla, emeklilik yaşının kademeli olarak yükseldiğine işaret edilerek, "Kademeli geçiş uygulamasıyla 1999dan önce işe başlayan sigortalıların emekli olacağı yaş, 3 ila 10 yıl arasında uzamıştır" denildi.


    Yasa teklifiyle, emekli olmak için gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamakla birlikte mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamadığı için emekli olamayanların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ifade edildi.