Yargıtay İlgili Dairesinin Kararına Karşı Karar Düzeltme İstemi Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 17 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. Yargıtay İlgili Dairesinin Kararına Karşı Karar Düzeltme İstemi Dilekçesi
  Yargıtay İlgili Dairesinin Kararına Karşı Karar Düzeltme İstemi Dilekçe  Dosya Esas No: /
  YARGITAY 12 HUKUK DAİRESİNE
  Sunulmak Üzere
  ERZİNCAN İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  TASHİHİ KARAR İSTEYEN
  (BORÇLU) : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  KARŞI TARAF
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
  Adres
  KONUSU : Karar düzeltme istemi hakkındadır
  TEBELLÜĞ TARİHİ : //
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan 1 İcra Müdürlüğünün 2007/ esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibinde, borcumu ödediğime dair sunmuş olduğum belgeler yeterli bulunmayarak itirazım Erzincan İcra Mahkemesinin // gün ve E 2007/, K 2007/ sayılı kararı ile kaldırılmıştır Mahkemeye sunduğum belgeleri yeteri kadar ciddiye almayarak aleyhim verilen kararın bozulması dileği ile verilen kararı temyiz etmiştim
  2- Söz konusu belgelerin temyiz incelemesi sırasında dikkate alınmadığını verilen onama kararından anlamaktayım Erzincan İcra Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay 12 Hukuk Dairesi tarafından onama kararı verilmiştir Verilen onama kararı yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olup hukuka uygun değildir Onama kararının düzeltilmesi istemi karar düzeltme yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün ilgili dosyası ve her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md 363-366 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Erzincan İcra Mahkemesinin // gün ve 2007/ Esas, 2007/ Karar sayılı kararının onanmasına yönelik olarak verilen Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin // Gün ve 2007/ Esas, 2007/ Karar sayılı ilamının düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim //
  Kararın Düzeltilmesini İsteyen
  Adı ve Soyadı
  İmza
   
Yükleniyor...