Yardımlaşmayı kurumsal hale getirmenin faydaları

'Ders notları' forumunda Aderito tarafından 8 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Yardımlaşmayı kurumsal hale getirmenin faydaları

  Bu kesin suretle bir sevgi işidir sadece maddi destekle değil, güzel söz hatta güler yüz bile
  günümüzde ve tarihin çeşitli dönemlerinde iyilik kategorisinde yorumlanmıştır. Yalnız
  insanı değil, canlıyı sevmenin bile ibadet olduğu insanlık anlayışı artık çeşitli
  oluşumları gerçekleştirerek mutluluğu yakalama çabası içerisindedir. Yapılan
  araştırmalar Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ülkemizin her bölgesinde
  eğitimden öğretime sağlıktan ulaşıma kültürden iletişime değin birtakım iktisadi ve
  sosyal alanlarda vakıf kuruluşlarını oluşturduklarını görmekteyiz. İnsanımızın ve
  bütün insanlığın mutluluğu için bu karşılıksız hizmet ruhu bu özgeciliği
  canlandırmanın bir sonucudur. Farabinin sistemleştirdiği ve bugün de bütün
  dünyanın aradığı bireysel irade ve sorumlulukla dayanışma ruhu içerisinde
  bütünleşmek suretiyle önce kendi çevremizi ülkemizi daha sonrada bütün insanlığı
  birtakım sıkıntılarından kurtarmak onları ve çocukları rahat bir ruh ortamı içerisinde
  yaşatmak için bir arayıştır vakıfçılık. Kentlerimizi süsleyen bunları işler hale getiren
  camii, medrese, imarethan, hamam, kervansaray, hastane, kütüphane, yoksullar evi,
  sebil, misafirhane gibi birtakım vakıflarla ülkedeki sorunları çözmeye çalışan bir
  sistem oluşturulmaya çalışılmıştır. Batı ülkelerde kilise belediye ve devletin birtakım
  kurumları bu türlü oluşumları gerçekleştirirken bizde bu kurumlar olmadığı için bizde
  bu kurumların işlendiğini vakıflar aracılığıyla hayata ulaştırmayı hedeflemişiz. Vakıflar
  Selçuklu ve Osmanlı döneminde toplumun eğitim, sağlık, bayındırlık sosyal güvenlik
  alanlarındaki temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan birer hizmet birimleriydi.
  Vakıfların gördüğü hizmetler sosyal hayatın hemen hemen bütün alanlarını
  kapsamaktaydı. O zaman ki Batının siyasetçileri XVI. yüzyılda Osmanlı ülkesini bir
  vakıf cenneti olarak ifade ediyorlar. Vakıf belirli bir malı kamunun yararına yönelik bir
  hizmette ya da hizmetlere sürekli olarak tahsis edilmektedir. Kişi vakıf yapmak
  suretiyle malının belirli bir kısmından fedakarlık yapmaktadır. Böylece malı üzerindeki
  özel mülkiyet hakkını kaybetmeye ve bu hakkı sosyal amaçlı olarak kamunun
  hizmetine sunmaktadır. Ancak vakıf edilen mallar devletin mülkiyetini de geçmez.
  Vakıf özel mülkiyetle devlet mülkiyeti arasında üçüncü bir mülkiyet grubunu
  oluşturmaktadır. Bu nedenle vakıflar kamu ve özel sektör dışında bağımsız sektör
  olarak da denetlenebilmektedir. Vakıf kurumunun temelindeki düşünsel unsurlar
  nelerdir? Vakıf hem bir kültür hem de bir medeniyet eseridir. Vakıf eserlerimiz
  toplumumuzun kültürel değerlerinin ve düşünce sisteminin bir sonucudur ve eserler
  İslâm dininin telkin ettiği inanç düşünce ve anlayış sistemiyle bunlara bağlı olarak
  tarihi içinde oluşmuş ortak nitelikteki ulusal geleneklerimizi sembolize etmektedir.
  Vakıflar insan sevgisi hayır sevap dayanışma hizmet felsefesinin bir ürünüdür. Vakıf
  bireysel ve gönüllü bir kişinin sahibi bulunduğu mallardan toplumun yararına
  fedakarlık yapmasını sağlayacak ya da özendirecek belirli bir inancın düşünsel bir
  ürünüdür. Türk toplumunda vakıf yapma düşüncesinin arkasında genellikle dini etkiler
  önemli rol oynamaktadır. Nitekim vakıf yapan kişilerin vakıfflarına baktığımız zaman
  kültürel temel olarak Kur-andaki birtakım ayetlerin Hazreti Peygamberin sözlerinin
  etkili olduğunu görüyoruz. Bunlardan birkaçını ifade edersek, sevdiğiniz şeylerden
  Allah yolunda harcamadıkça asla siz iyiye eremezsiniz. Kendiniz için önden ne hayır
  yollarsanız Allah katında onu bulacaksınız. Allah daima insanlara iyilik edenlerle
  beraberdir gibi ayet ve hadisler vakıf kurmanın İslâm toplumundaki asıl dinamiğini
  oluşturmaktadır. İslâm inancında yaşamak ve hayatı kutsal olarak kabul etmek
  esastır. Yani yaşarken sadece birtakım duyguları tatmin etmek söz konusu değildir,
  yaşamın anlamlı olması esastır. Kişinin hayatını her türlü tehlikelerden ve
  zorluklardan koruyarak onu yüceltmek esastır. İnsanların en hayırlısı topluma yararlı
  olan biridir ilkesi bu felsefenin temelini oluşturmaktadır. İslâm inancı insanda ilahi bir
  öz bulundurmayı kabul eder.