Yapı bakımından sıfatlar konu anlatımı

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 1 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Yapı Bakımından Sıfatlar

  Sıfatlar da isimler gibi yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrılır:

  1. Basit Sıfatlar

  Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşmemiş sıfatlardır.

  Kara gün, kırmızı gül, bol yemek, iri taş, iyi insan, son yolculuk, dost ülke, düz çizgi.

  2. Türemiş Sıfatlar

  İsim ya da fiil köklerine ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır.

  Kiralık ev, yıllık izin, tuzlu su, Aydınlı Hasan, işsiz adamlar, ölü balık, sütçü kadın, yarınki maç, genişçe bir oda, büyücek bir ev, ekşimsi / ekşimtırak erik, kısacık kol, incecik ip...
  Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı
  yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
  uçuşan / pamukçuklar
  Kavakları silkeleyen / rüzgâr
  Kocaman / bir masası ve koltuğu
  çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa...

  3. Birleşik Sıfatlar

  Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır.

  Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar, boğazına düşkün adam, birtakım sorunlar, cana yakın çocuk...

  Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır:

  a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar

  Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır.

  Canciğer dost, vatansever sanatçı, pisboğaz çocuk, mirasyedi gençler, kahverengi elbise, eşsesli kelimeler, birkaç adam, herhangi bir öğretmen, biraz zaman, birtakım elbiseler...

  b. Kurallı birleşik sıfatlar

  Çeşitli yollarla oluşurlar:

  *Sıfat tamlaması + “-lİ” yapım eki

  büyük yapraklı ağaçlar, dost bakışlı insanlar, kısa boylu asker, büyük kapılı bina, kırık camlı ev...

  *Sıfat tamlaması + “lIk” eki

  yarım günlük mesai, üç kuruşluk iş...

  *İsim + iyelik eki + sıfat

  salonu büyük (bir) ev, çenesi düşük adam, saçı uzun bebek, rengi soluk kumaş...

  *Takısız isim tamlaması + “-lİ” yapım eki

  taş duvarlı ev, aslan yürekli çocuk, demir kapılı bahçe...

  *İsim + “-DEn” ayrılma hâl eki + isim-fiil:

  kulaktan dolma bilgiler...

  *İkileme + isim

  evsiz barksız insanlarımız, tatsız tuzsuz işlerimiz, irili ufaklı eşyalar...

  *İsim + ek + fiilimsi + isim

  işini bilir memur

  *Deyim + isim

  cana yakın arkadaşlar, çenesi düşük insan...

  4. Pekiştirilmiş Sıfatlar

  Sapasağlam, yapayalnız, çırılçıplak, çepeçevre...

  Sarı sayfalar→sapsarı sayfalar
  Kırmızı→kıpkırmızı elbise
  Mor→mosmor bir yüz
  Yeşil→yemyeşil tabiat
  Temiz→tertemiz toplum
  Uzun→upuzun araba