Yakalamaya İtiraz Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Yakalamaya İtiraz Dilekçesi
  Yakalamaya İtiraz Dilekçesi Ne İşe Yarar
  Yakalamaya İtiraz Dilekçesi Örneği
  SULH CEZA MAHKEMESİNE

  ERZİNCAN

  YAKALAMAYA
  İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Hukuka aykırı ve haksız yakalamaya itirazımızdır.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim // tarihinde gözaltına alınmış bulunup, halen Erzincan il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözetim altında tutulmaktadırlar.
  2- Müvekkilime yönelik herhangi bir “suç isnadı olmadığı gibi, Ceza Muhakeme-si Kanununda belirtilmiş bulunan yakalamanın hiçbir şartı da gerçekleşmemiştir. Terör-le Mücadele Şubesi ile yapılan görüşmeler sonunda şahsın “şüpheli şahıs olarak yakalandığı ve gözetim altında bulundurulduğu öğrenilmiştir.
  3- Ceza Muhakemesi Kanununda “şüpheli şahıs diye bir yakalama veya gözaltına alma nedeni bulunmamaktadır. Yapılmış olan yakalama işlemi tamamen keyfi ve hukuka aykırıdır.
  4- Ceza Muhakemesi Kanununda 128/3 gereğince gereken incelemenin kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek yapılması ve müvekkilin haksız yakalanmasına son veril-mesi gerekmektedir.
  5- Anayasanın 19. maddesinde İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5 maddesinde hangi hallerde kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği belirtilmiştir. Bunlara göre belirtilmiş olan nedenlerden hiç birisi müvekkilim için söz konusu olmadığı gibi, yukarıda açıkladığımız gibi, müvekkilime yö-nelik herhangi bir suç isnadı dahi yoktur. Yapılan yakalama, Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5. mad-desi ve Ceza Muhakemesi Kanununda ilgili hükümlere açıkça aykırıdır.
  SONUÇ VE İSTEM : Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanu-nunda ilgili hükümlerine açıkça aykırı olarak müvekkilime uygulanan haksız gözaltının “Kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek incelenmesi ve sona erdirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. //

  İtiraz eden müdafii

  Avukat Adı ve Soyadı

  İmza

  Alıntıdır.