Yahya Kemal Beyatlı Üsküp Şiiri

'En Güzel Şiirler' forumunda EyLüL tarafından 22 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Şair Yahya Kemal Beyatlı Üsküp Şiiri  Üsküp Şiiri Yahya Kemal Beyatlı

  Yahya Kemal Üsküpü şiirlerine tam anlamıyla taşımış en büyük Türk şairi, şüphesiz Yahya Kemal Beyatlıdır.

  Yahya Kemalin İstanbuldan sonra en çok Üsküp ve diğer Balkan şehirleri hakkında mısralar söylediğinin delilidir. Üsküpü müstakil bir konu olarak belirlediği Kaybolan Şehir adlı şiirinde kent hakkında şunları söylemektedir:

  Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır,
  Evlâd – ı fâtihâna onun yâdigârıdır.
  Fîruze kubbelerle bizim şehrimizdi o;
  Yalnız bizimdi, çehre ve rûhiyle bizdi o.
  Üsküp ki Şar Dağında devâmıydı Bursanın.
  Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.

  Şair, Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olan Bursa ile Üsküpü birbirine benzetmektedir. Bu şehirler, Türklüğün Anadoluya ve Balkanlara kök saldığı dönemin yadigârıdırlar. İşte böyle şehirlerden yükselen “fîrûze kubbeler, Türk milletinin kente taktığı milli nişanelerinden biridir Yahya Kemale göre.

  Üç şanlı harbin arşa asılmış silâhları
  Parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları.
  Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa,
  Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa.
  İsâ Beyin fetihte açılmış mezarlığı
  Hulyâma âhiret gibi nakşetti varlığı.

  Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin
  Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için.
  Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!
  Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!
  Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,
  Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.