ya bana cümlenin öğeleri lazım

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 4 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. ya çok acil bana cümlenin öğeleri fiilimsiler lazım

  Cevap: ya bana cümlenin öğeleri lazım

  Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir.

  Bir cümlenin oluşması için en önemli şart, kip ve şahıs bildiren bir unsurun bulunmasıdır. Yani eğer cümle içinde herhangi bir söz, haber veya dilek kiplerinden herhangi biriyle çekimli halde bulunuyorsa o, bir yargı bildiriyor demektir. Yargı bildirmek ise cümle olmanın en önemli koşuludur. Şahıs bildirmek, cümle olmak için her zaman gerekli değildir.


  Cümlede bulunabilecek öğeler, yüklem, özne, nesne ve tümleçlerdir.

  Yüklem

  Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Tek başına cümle özelliği gösterir. Diğer öğeler yüklemin tamamlayıcı öğeleridir.

  Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir öğeye soru soramayız. Onu çekimli durumda bulunan sözcüklerden anlarız.

  Örneğin;

  Biliyorum sözü bilmek eyleminin şimdiki zamanla çekimlendiğini gösteriyor. Öyleyse yargı bildiriyor demektir. Dolayısıyla bir cümledir.

  Biraz önce gelen çocuk, kapıcının kızıydı.

  cümlesindeki altı çizili söz isim tamlaması olduğundan;

  O, eskiden, yaramaz bir çocuktu.

  cümlesindeki altı çizili söz sıfat tamlaması olduğundan birbirinden ayrılmaz ve birlikte yüklem olur.

  Özne

  Cümlede yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da oluş içinde bulunan öğedir. Cümlenin temel öğesidir. Ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir.