y ile başlayan erkek isimleri

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 4 Eylül 2010 tarihinde açılan konu


 1. y harfi ile başlayan erkek adları,y ile başlayan erkek bebek isimleri,y harfiyle başlayan erkek isimleri ve anlamları,

  YABGU: (TR) Eski Türk devletlerinde "hükümdar" anlamında kullanılan bir unvan. YADİGAR: (FAR) Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.

  YAFES: (AR) Hz. Nuh'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir.

  YAĞAN: (TR). Yağmur, kar.

  YAĞIN: (TR) Yağmur. Yiğit. Arka, sırt.

  YAĞINALP: (TR) (bkz. Yağın).

  YAĞIZ: (TR) Esmer. Doru. Yiğit.

  YAĞIZALP: (TR) Esmer, güçlü yiğit.

  YAĞIZBAY: (TR) Esmer kimse.

  YAĞIZER: (TR) Esmer kimse.

  YAĞIZHAN: (TR) Esmer hükümdar. Yeğni, katı, cesur han.

  YAĞIZKAN: (TR) Asil, soylu kan.

  YAĞIZKURT: (TR) Esmer, güçlü, kuvvetli kimse.

  YAĞIZTEKİN: (TR) Esmer, güçlü, erkek.

  YAHYA: (İBR) 'Allah lütufkardır" anlamında. Zekeriyya'nın oğlu olan peygamber.

  YAKUB / YAKUP : (AR) Erkek keklik. İbranice, "Takib eden, izleyen".

  YALAP: (TR) Parıltı. İvedi, hızlı, çabuk. Sarı renkli bir kuş. Şimşek.

  YALAVAC: (TR) Peygamber, elçi.

  YALAZ: (TR) Alev. Bayrak.

  YALAZA: (TR) Alev.

  YALAZABEY: (TR) Ateş gibi.

  YALAZALP: (TR) Alev gibi parlak yiğit.

  YALAZAN: (TR) Berk, şimşek.

  YALAZAY: (TR) Ayın kırmızı ışıklar açar hali.

  YALÇIN: (TR) Sarp. Düz kaygan. Parlak, cilalı.

  YALÇINER: (TR) (bkz. Yalçın). Çetin, sert ve yiğit.

  YALÇINKAYA: (TR) (bkz. Yalçın)

  YALÇUK: (TR) Parlak, parlayan. Elçi.

  YALDIRAK: (TR) Ak, parlak, ışıltılı.

  YALGIN: (TR) Serap, ılgın. Alev.

  YALIM: (TR) Alev, ateş. Kılıç, bıçak vb. kesici yüzü. Kaya. Sarp yer, uçurum. Şimşek. Kuvvet, kudret. Onur, derece.

  YALIN: (TR) Gösterişsiz, sessiz, sade. Alev, ateş. Taş, büyük kaya. Çıplak, örtüsüz.

  YALINALP: (TR) (bkz. Yalın).

  YALINAY: (TR) Ayın en görkemli ve sade görüntüsü.

  YALINÇ: (TR) Karışık olmayan, sade, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olan.

  YALKI: (TR) Yalın, tek. Işın.

  YALKIN: (TR) (bkz. Yalgın).

  YALMAN: (TR) Kılıç, kama, bıçak, mızrak'ın ağzı veya ucu. Sarp, dik. Eğik, eğinik.

  YALTIR: (TR) Parlak, parlayan.

  YALTIRAK: (TR) Işık, parıltı. Kuyruklu yıldız.

  YALTIRAY: (TR) Ayın ışıltısı.

  YALVAÇ: (TR) (bkz. Yalavaç).

  YAMAÇ: (TR) Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı. Yan. Yakın. Bedel, karşılık.

  YAMAN: (TR) Kötü, korkulan, şiddetli. Cesur, güçlü. İşbilir, kurnaz, becerikli.

  YAMANER: (TR) Güçlü, cesur erkek.

  YAMANÖZ: (TR) Özü güçlü olan.

  YANAÇ: (TR) Yön, taraf.

  YANAL: (TR) Yanda olan, yana düşen. Alaca, değişik renkli. Kırmızı pembe. Nehir yatağı.

  YANAR: (TR) Parlayan, parıldayan. Kaplıca. Aralık ve Ocak ayı.

  YANIK: (TR) Yanmış olan, esmer. Duygulu, dokunaklı. Kavruk, gelişmemiş. Aşık.

  YANIKER: (TR) Aşık, vurgun kimse.

  YANKI: (TR) Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.

  YAREN: (FAR) Arkadaş, dost, yakın dost.

  YARKIN: (TR) Şimşek, ışık, ışıklı.

  YARLIK: (TR) Buyruk, ferman. Yasa, kanun. Yoksul, acınan. Bağış, lütuf.

  YARUK: (TR) Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı.

  YASER: (AR) Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık.

  YASİN: (AR) Kur'an-ı Kerim'in 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.

  YASUN: (TR) Tarz, üslup, töre. Doğa, tabiat.

  YAŞAM: (TR) Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat.

  YAŞANUR: (TR) (bkz. Yaşa).

  YAŞAR: (TR) Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan adlardır.

  YAŞIK: (TR) Işık, parıltı, parlaklık.

  YAŞIL: (TR) Yeşil. Erkek ördek.

  YAŞIN: (TR) Işık, parlaklık. Gizli. Şimşek.

  YATMAN: (TR) Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse.

  YATUK: (Tür.) Kanun, santur vb. sazların genel adı. Saklanan kullanılmayan şey.

  YAVER: (FAR) Yardımcı.

  YAVEŞ: (TR) Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin. Şefkatli, sevecen.

  YAVUZ: (TR) Yaman güçlü, güzel. Sert, şiddetli, çetin, keskin.

  YAVUZALP: (TR) Çetin ve mücadeleci yiğit.

  YAVUZAY: (TR) Ayın en güzel hali.

  YAVUZCAN: (TR) Güçlü kişiliği olan, kimse.

  YAVUZER: (TR) Cesur, güçlü erkek.

  YAVUZHAN: (TR) Güçlü hükümdar, hakan.

  YAY: (TR) Ok atmaya yarayan, eğri ağaç ya da metal çubuk. Burç.

  YAYALP: (TR) (bkz. Yay). Sportmen.

  YAYBÜKE: (TR) (bkz. Yay).

  YAYGIR: (TR) Gökkuşağı.

  YAZGAN: (TR) Yazan, yazar.

  YAZGANALP: (TR) (bkz. Yazgan).

  YAZGI: (TR) Kader, alın yazısı.

  YAZIR: (TR) Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı.

  YEĞİN: (TR) Zorlu, katı, şiddetli. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. Bereketli, bol. İyiliği seven. Yakışıklı, güzel, ince. Uygun yerinde.

  YEĞİNER: (TR) (bkz. Yeğin).

  YEĞREK: (TR) İyilik sever. Güzel. Fazla, çok.

  YEKTA: (FAR) Tek, yalnız.Eşsiz, benzersiz.

  YELER: (TR) Yel gibi hızlı, çabuk kimse.

  YELESEN: (TR) Yel gibi hızlı, çabuk.

  YELMEN: (TR) Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse.

  YELTEKİN: (TR) (bkz.Yeler).

  YENAL: (TR) Galip gelmek, zafer kazanmaktan emir.

  YENAY: (TR) Yeni ay, hilal.

  YENBU: (AR) Pınar, çeşme, kaynak.

  YENER: (TR) Üstün gelen, kazanan.

  YENGİ: (TR) Zafer, utku, yenme, alt etme.

  YENİSEY: (TR) Eski SSCB'de 3800 km uzunluğundaki ırmak.

  YEREL: (TR) Belirli bir yer ile ilgili olan, örf.

  YERGİN: (TR) Hüzünlü, tasalı, kaygılı.

  YERHUM: (AR) Erkek kartal.

  YERSEL: (TR) Yere ait, yerle ilgili.

  YERTAN: (TR) Güneşin ilk ışıklan.

  YESAR: (AR) Varlık, zenginlik. Sol, sol tarafı.

  YESARİ: (AR) Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. Zenginlikle ilgili.

  YETEN: (TR) Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan. Süresi dolan, günü gelen. Tüm canlılar, herkes.

  YETENER: (TR) Olgun erkek.

  YETİK: (TR) Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun.

  YETİŞ: (TR) Amacına ulaş, isteğine kavuş.

  YETİŞEN: (TR) Ulaşan, kavuşan.

  YETKİN: (TR) Gerekli olgunluğa erişmiş olan, ergin.

  YETKİNER: (TR) Olgun, kişilikli bilge.

  YEZİD: (AR) Emevi halifesi Muaviye'nin 3. oğlu.

  YİĞİT: (TR) Güçlü, yürekli, kahraman, alp. Delikanlı, genç, erkek.

  YİĞİTCAN: (TR) Güçlü, korkusuz, kahraman.

  YİĞİTER: (TR) Güçlü, korkusuz, kahraman.

  YİĞİTHAN: (TR) Yiğit, cesur hakan.

  YİĞİTKAN: (TR) Güçlü, cesur soydan gelen.

  YILDIRALP: (TR) Parlayan, ışıldayan, yiğit

  YILDIRAN: (TR) Parlayan, ışıldayan, ışık saçan.

  YILDIRAY: (TR) Parlak, ışık saçan ay.

  YILDIRIM: (TR) Büyük ışık parlaması ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan bulutlar arasında veya buluttan yere elektrik boşalması. Şiddetli, süratli, çabuk!

  YILDIZHAN: (TR) Yıldızların hakanı.

  YILHAN: (TR) Yıl - han.

  YILKAN: (TR) Yıl - kan.

  YILMA: (TR) Vazgeçme, korkma, doğru yoldan yürümekten ayrılma, yılma.

  YILMAZ: (TR) Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.

  YOLAÇ: (TR) Yol gösteren, kılavuz.

  YORDAM: (TR) Kılavuz, rehber. Beceri, yatkınlık. Gelenek, görenek. Anlayış, yerinde davranış.

  YORUÇ: (TR) Komutan, kumandan.

  YÖNAL: (TR) Yönünü, cepheni al.

  YÖNER: (TR) (bkz. Yönal).

  YÖNET: (TR) Uygun, doğru. İyi, güzel. Becerikli, yatkın. Biçim, tarz, usul.

  YÖNTEM: (TR) Yol, tarz, metod. Yetenek. Uygun, kolay.

  YÖRÜK: (TR) Göçebe. Çabuk yürüyen, hızlı. Hayvancılıkla geçinen göçebe Oğuz Türkleri.

  YULA: (TR) Meşale. Kandil.

  YULUĞ: (TR) Mutlu, mesut. Hak, adalet.

  YUMLU: (TR) Uğurlu, kutlu. Kutsal, mübarek.

  YUMUŞ: (TR) İş, güç çalışma.

  YUNUS: (AR) Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. Bir takım yıldızın adı.Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen peygamber (Yunus).

  YURA: (TR) Dağ sırtı.

  YURDAER: (TR) Yurdu için doğmuş kimse.

  YURDAŞEN: (TR) Yurdu şenlendiren.

  YURDAY: (TR) Yurdu aydınlatan.

  YURDCAN: (TR) Yurda canlılık veren.

  YURTSEVEN: (TR) Yurdunu milletini seven.

  YURTSEVER: (TR) (bkz. Yurtseven).

  YUSUF: (AR) Yakub'un oğlu olan peygamber Yusuf. İbranice; inleyen, ah eden, inilti.

  YÜCE: (TR) Yüksek, büyük, ulu.

  YÜCEALP: (TR) Büyük, ulu yiğit.

  YÜCEL: (TR) Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle.

  YÜCELAY: (TR) (bkz. Yücel).

  YÜCELEN: (TR) Yükselen, yüce bir duruma gelen, ilerleyen.

  YÜCESAN: (TR) Saygın bir adı olan.

  YÜCESOY: (TR) Saygın, ulu, soylu.

  YÜCETEKİN: (TR) (bkz. Yüce).

  YÜKSEL: (TR) Yükseklere çık, yücel, basan kazan, ilerle.

  YÜRÜK: (TR) (bkz. Yörük). Çabuk ve hızlı yürüyen. Tarihte yeniçerilere katılan yaya asker. Hızlı koşan at.

  YÜRÜKER: (TR) (bkz. Yürük).