VUK ödeme ve özel ödeme zamanları

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Verginin ödeneceği daire,
  verginin ödeme zamanı,

  Verginin Ödeneceği Daire
  Madde 110 - Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir
  Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin bulunduğu belediye sınırlarının dışındaki vergi dairelerine de yatırabilir Bu takdirde ödemenin hangi vergi dairesi hesabına yapıldığının bildirilmesi şarttır

  Ödeme Zamanı
  Madde 111 - Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir
  Ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir
  Bu kanunun 15, 17 ve 342'ci maddelerinin uygulanması dolayısıyla sürenin uzaması halinde vade uzayan sürenin bittiği gündür
  Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde, beyan edilen vergi tahakkuk işleminin bitmesi beklenmeksizin vadesinde ödenir
  500'den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak bakımından mükelleflere, vadenin bitmesini takip eden tarihten başlayarak 15 gün içinde gün belli etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir
  Bu suretle belli edilen günler verginin vadesi yerine geçer
  Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali ilân edilen yerlerdeki mükelleflerin, bu Kanun kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azamî bir yıl süreyle uzatmaya yetkilidir Bu yetki; bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabilir