Vücuttan çıkan hangi kan abdesti bozmaz

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 23 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. hangi kan abdesti bozmaz

  - Vücuttan çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz. Yaradan çıkan irin ve sarı su da böyledir. Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz.

  - Şâfiî ve Mâlikîler'e göre idrar ve dışkı yolları hariç vücuttan çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler abdesti bozmaz.

  Şafiîlere göre , önden ve arkadan başka diğer herhangi bir yerden gelen kan, irin ve sarı su sebebiyle abdest bozulmaz. Ancak çıkan kanın yıkanmasından sonra namaz kılınır.

  Hanefilere göre kan, cerahat ve irin gibi şeyler abdesti bozar. Hanefîlere göre, temizlenme hükmü söz konusu olan herhangi bir yere akması şartıyla abdesti bozar. Söz konusu temizlenme hükmüne tabi olan yer ise cesettir. Yani bunun genel olarak temizlenmesi gerekir. Temizlenmesi mendup olan yerde dahi durum böyledir. Meselâ, burnun içinden kanın akması gibi.

  Hanbelilere göre bunun çok olması hükmü de aranır. "Çok" ise her insanın durumuna göre, fazla ve aşırı görülen miktardır. Yani bu durumda kişinin bedeninin zayıflığı ve iriliği göz önünde bulundurulabilir. Mesela, zayıf bir kimseden bir kan çıkar ve bu ona nisbetle çok kabul edilirse abdesti bozulur, değilse bozulmaz. Çünkü İbni Abbas: "Aşırıdan maksat senin gözünde aşırı görünendir." demiştir.