Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları Nelerdir

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları Nelerdir
  Kemiklerin Latince isimleri - Latince Kemikler - Kemiklerin Latincesi ve Türkçesi

  Aditus (Ağız - Girek) : Bir boşluğun içine girilecek yer
  Ala (Kanat ) : Kanata benzeyen çıkıntı
  Antrum (Antrum): Mağara manasına olup içi hava dolu ve duvarları mukoza ile örtülü kemik boşluğu
  Canalis (Kanal): Çevresi kapalı ince uzun yol
  Condylus (Lokma - Kondil) : Yuvarlak pürtüksüz ve üzeri eklem
  kıkırdağı ile ürtülü çıkıntı
  Crista (ibik - Krista) : Kemiklerde dik ve sarp kenar
  Eminentia (Çıkınt) : Büyük toparlak çıkıntı
  Eplcondylus (Lokmaüstü - Epikondil) : Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı
  Foramen (Delik) : Bir boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı'
  Fossa (Çukur): Kemik üzerinde girinti halinde çukur
  Fovea - Fossula (Çukurcuk)
  Hiatus (Yarık) : Çatlak şeklinde oluk veya yarık
  Labium (Dudak) : Kalınca kenarların kıyıları
  Lamına - Lamella (Lam - Lamel) : ince ve düz kemik yaprağı
  Ligula - Lingıda (Dilcik): küçük dile benzeyen çıkıntılar
  Linea (Çizgi) : Dar uzun ve basık küçük kabartı
  Meatus (Mea) : Kısa yol veya yolağzı
  Processus (Çıkıntı - Processus) : Uzunca çıkıntı Sinüs (Sinüs) : İçerisi mukoza ile kapalı kemik içindeki boşluk (sinüs anatomide, boşluk, çıkmaz ve çukurluk anlamına, başka oluşumlar için de kullanılmaktadır)
  Spina (Diken) : Ucu sivri çıkıntı
  Squama (Skuama) : Sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü
  Sulcus (Oluk) : Uzunluğuna girinti
  Trochlea (Makara) : Makara yüzüne benzeyen çıkıntı
  Tuber (Tümsek) : Yumru şeklinde çıkıntı
  Tuberculum (Tüberkül) : Yumrucuk şeklinde çıkıntı
  Tuberositas (Pürtük - tüberozitas) : Üzerinde pürtükler olan yer
  Uncus (Çengel) : Çengel biçiminde çıkıntı
  --------------------------------