vücudumuzdaki kemik sayısı ve adları

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. yetişkin bir insandaki kemik sayısı nedir

  Yetişkin bir insanın vücudunda toplam 206 adet kemik bulunur.

  Aditus (Ağız – Girek) : Bir boşluğun içine girilecek yer

  Ala (Kanat ) : Kanata benzeyen çıkıntı

  Antrum (Antrum): Mağara manasına oIup içi hava doIu ve duvarIarı mukoza iIe örtüIü kemik boşIuğu

  CanaIis (KanaI): Çevresi kapaIı ince uzun yoI

  CondyIus (Lokma – KondiI) : YuvarIak pürtüksüz ve üzeri ekIem kıkırdağı iIe ürtüIü çıkıntı

  Crista (ibik – Krista) : KemikIerde dik ve sarp kenar

  Eminentia (Çıkınt) : Büyük toparIak çıkıntı

  EpIcondyIus (Lokmaüstü – EpikondiI) : Bir toparIak ekIem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı

  Foramen (DeIik) : Bir boşIuğu başka bir boşIuğa birIeştiren deIik veya bir kanaIın ağzı’

  Fossa (Çukur): Kemik üzerinde girinti haIinde çukur

  Fovea - FossuIa (Çukurcuk) Hiatus (Yarık) : ÇatIak şekIinde oIuk veya yarık

  Labium (Dudak) : KaIınca kenarIarın kıyıIarı

  Lamına - LameIIa (Lam – LameI) : ince ve düz kemik yaprağı

  LiguIa - Lingıda (DiIcik): eceerken.net küçük diIe benzeyen çıkıntıIar

  Linea (Çizgi) : Dar uzun ve basık küçük kabartı

  Meatus (Mea) : Kısa yoI veya yoIağzı

  Processus (Çıkıntı – Processus) : Uzunca çıkıntı

  Sinüs (Sinüs) : İçerisi mukoza iIe kapaIı kemik içindeki boşIuk (sinüs anatomide, boşIuk,
  çıkmaz ve çukurIuk anIamına, başka oIuşumIar için de kuIIanıImaktadır)

  Spina (Diken) : Ucu sivri çıkıntı

  Squama (Skuama) : Sedef kabuğuna benzeyen kemik böIümü

  SuIcus (OIuk) : UzunIuğuna girinti

  TrochIea (Makara) : Makara yüzüne benzeyen çıkıntı

  Tuber (Tümsek) : Yumru şekIinde çıkıntı

  TubercuIum (TüberküI) : Yumrucuk şekIinde çıkıntı

  Tuberositas (Pürtük – tüberozitas) : Üzerinde pürtükIer oIan yer

  Uncus (ÇengeI) : ÇengeI biçiminde çıkıntı


  kemik.jpg